Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI BERAT KANDÝLÝNDE ARAMIZDAYDI  04.06.2015-06:58
Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Baþkaný Sayýn Prof. Dr. Mehmet Görmez, Berat Kandili münasebetiyle 1 Haziran 2015 tarihinde Batý Trakya’yý ziyaret etti. Kipi sýnýr kapýsýnda baþta Müftülerimiz Sayýn Ahmet Mete ve Sayýn Ýbrahim Þerif ve deðerli eþleri olmak üzere Ýskeçe ve Gümülcine’den çok sayýda bay ve bayan din görevlileri tarafýndan çiçeklerle coþkuyla karþýlandý. Karþýlama töreninde ayrýca Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Ali Rýza Akýncý da hazýr bulundu.

Diyanet Ýþleri Baþkaný Sayýn Prof. Dr. Mehmet Görmez Gümülcine’deki temaslarýndan sonra, saat 18:30’da Müftülüðümüze teþrif ettiler. Mehmet Görmez Hocamýz Müftülükte Ýskeçe Din Görevlileri eþleriyle beraber büyük coþkuyla karþýlandý. Hocamýz önce Müftü Efendi ve Ýskeçe Milletvekili ile bir görüþme gerçekleþtirdikten sonra, Mescid-i Atik’te toplanan Ddin Görevlilerimize çok anlamlý mesaj yüklü konuþma yaptý. Müftülüðümüzün ardýndan Ýskeçe Türk Birliði’ni ziyaret eden Diyanet Ýþleri Baþkanýmýz, Berat Kandili Özel Programýnýn gerçekleþeceði Ýskeçe’nin tarihi Çýnar Camisine gitti. Akþam namazýnýn ardýndan televizyonlardan canlý olarak verilen Berat Kandili Özel Programý büyük coþkuyla gerçekleþti. Ýskeçe Müftümüzün ev sahipliðinde Çýnar Camisindeki Programa ikibini aþkýn soydaþýmýzýn yaný sýra, Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Ali Rýza Akýncý, Sofya’dan gelen Bulgaristan Baþmüftüsü Hacý Mustafa Aliþ ve beraberindeki Bölge Müftüleri, Gümülcine Müftüsü Ýbrahim Þerif, Sivil Toplum Kuruluþlarý katýldý.

Cami çýkýþýnda kendisine sevgi gösterisinde bulunan soydaþlarla sohbet eden Sayýn Mehmet Görmez, hatýra fotoðrafý çekti.

Bu arada, Berat Kandili programýna yoðun ilgi nedeniyle camide yer bulamayan cemaatin büyük bölümü Türkiye’den gelen seçkin hocalar tarafýndan okunan Kur’an’ý ve mevlidi bahçede konulan dev ekrandan izledi.

Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez Hocamýz ve beraberindeki heyet 2 Haziran Salý günü sabah saatlerinde Ýskeçe’den ayrýldý. Ayný günde son olarak Dedeaðaç bölgesini ziyaret ederek Batý Trakya’daki temaslarýný tamamladý ve Türkiye’ye döndü. Dedeaðaç ziyaretinde Ýskeçe ve Gümülcine Müftülerimiz de hazýr bulundu.


Bu duyuru 2709 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017