Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÜFTÜLERÝMÝZÝN KAYSERÝ VE KONYA ZÝYARETLERÝ  13.12.2015-20:49


Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete ve Gümülcine Müftüsü Ýbrahim Þerif, 7 - 10 Aralýk 2015 tarihleri arasýnda, Türkiye Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakanlýðý ve Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn davetlisi olarak Kayseri ve Konya'yý ziyaret ettiler.

Ýlk duraklarý Kayseri olan Müftülerimiz, Kayseri Ýl Müftüsü Doç. Dr. Þahin Güven'in rehberliðinde bir dizi temaslarda bulundular. Erciyes Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ramazan Ertürk'ü, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Çakýr'ý, Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Çelik'i makamlarýnda ziyaret ettiler.

Kayseri'nin yerel televizyonu olan TV Kayseri'de bir program yapan Müftülerimiz, Batý Trakya'yý tanýtarak Kayserilileri Batý Trakya'ya davet ettiler.

Kayseri Ýl Valisi Orhan Düzgün Müftülerimizi Kayseri'de görmekten büyük bir memnuniyet duyduðunu ifade etti. Müftülerimiz de, Kayseri'de Kur'an Kursu, kýz yurdu, cami ziyaretleri ve Selçuklu Uygarlýðý Müzesi'ni gezdiklerini ve çok etkilendiklerini belirterek teþekkürlerini sundular.

Ýki gününün ardýndan Konya'ya geçen Müftülerimiz, Konya Müftü Yardýmcýsý Muharrem Biçer’in rehberliðinde ziyarete Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Selçuk Dini Yüksek Ýhtisas Merkezi ile baþladýlar. Merkez Müdürü Ahmet Poçanoðlu'nu makamýnda ziyaret ettikten sonra, Konya Yeni Haber Gazetesi'ne geçip Kon TV de bir söyleþiye katýldýlar. Konya Ýl Valisi Muammer Erol'u ziyaret ettikten sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi'nde düzenlenen konferansta konuþan Müftülerimiz T.C. Konya Valiliði Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün düzenlediði Hz. Mevlana'nýn 742. vuslat yýldönümü etkinliklerine katýldýlar. Ayrýca Konya Ýl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpýnar’ýn Baþkanlýðýnda yapýlan Ýlçe Müftüler toplantýsýnda birer konuþma yapan Müftülerimiz, ardýndan Ýl Müftülüðü’nü de ziyaret ettiler.

Müftülerimiz, 10 Aralýk 2015 Perþembe günü Batý Trakya'ya döndüler.

Bu duyuru 3057 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017