Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 T E Þ E K K Ü R  16.03.2016-10:59

Ýskeçe Müftülüðü olarak baþlattýðýmýz mültecilere yardým kampanyasýnda toplanan gýda ve giyim yardýmlarýnýzý Ýdomeni Sýnýr Kapýsýnda bekleyen binlerce mülteciye ulaþtýrýlmaktadýr. Bu konudaki siz cemaatimizin duyarlýðýný takdirle karþýlýyor, þükranlarýmýzý sunuyoruz. Allah cümlenizden razý olsun. Yaptýðýnýz yardýmlarýnýzý kabul eylesin. Cenâb-ý Hak’tan kimsenin baþýna bu tür hallerle karþýlaþmamasýný, kaza ve belalardan korumasýný niyaz ederiz.


Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü
Bu duyuru 2903 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017