Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 AÇIKLAMA VE TEÞEKKÜR  02.04.2016-15:14

Ýskeçe Müftülüðü öncülüðünde Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’nýn göçmen kardeþlerimize yaptýðý yardým kampanyasý, çok geniþ kitleye ulaþmýþtýr. Ýdomeni bölgesi en çok ihtiyacýn olduðu bir bölge olmasý hasebiyle, Ýskeçe Azýnlýk mensuplarýnýn yardýmlarý bu bölgedeki mülteci kardeþlerimize yapýlmýþtýr. Yardýmlar daha çok gýda cinsinden olmuþ, az miktarda giyecek yardýmý da yapýlmýþtýr. Toplanan diðer giyim eþyasý ise ihtiyaca göre bilahare gönderilecktir.

Ýdomeni’de onbinin üstünde çok zor þartlarda bekleyen mültecilere 6 defadan olmak üzere; 5 kamyon (týr), 22 kamyonet yardým ulaþtýrýlmýþtýr. Bu yardýmý organize eden imam, mütevelli heyetleri baþta olmak üzere, asýl bu iþin kahramanlarý deðerli Müslüman Türk Kardeþlerimize çok teþekkür ederim. Bu vesileyle Yüce Allah’tan yaptýðýnýz yardýmlarýnýzýn kabulünü niyaz eder, sýhhat, afiyet, bol ve hayýrlý rýzýk temenni ederim.Ahmet METE
Ýskeçe MüftüsüNOT: Sonradan toplanan yardýmlar, daha sonra ulaþtýrýlacaktýr.


Bu duyuru 2275 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017