Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 AÇIKLAMA  04.04.2016-11:23

Takriben iki sene önce Filistin halký için yapýlan bir kermeste, Ýsrail’in Filistin halkýna yaptýðý zulümlerin yarattýðý duygusal yoðunlaþma neticesinde yapmýþ olduðum halka açýk konuþmada, Ýsrail’e eleþtirel bazý ifadelerim olduðunu, konunun tekrar gündeme gelmesiyle tespit etmiþ bulunmaktayým.

Kullandýðým ifadeler, Ýsrail’in yaptýðý haksýzlýk ve soykýrýmý eleþtiren ifadelerdir. Musevi Cemaatinin tümünü kastetmek yanlýþ bir düþüncedir. Lakin Musevi Cemaatini rencide eden istemeden kullandýðým o ifadelerimdem dolayý, özrü bir erdem bilirim.


Saygýlarýmla.


Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 2660 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017