Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE’DE HATÝM MERASÝMLERÝ DEVAM EDÝYOR  04.05.2016-12:38

Müftülüðümüz bünyesinde faaliyet gösteren Ilýca Kur’an Kursu’nun 1 Mayýs Pazar günü, Mizanlý ve Bratankova Kur’an Kurslarýnýn ise 2 Mayýs Pazartesi günü Hatim Merasimleri büyük bir coþkuyla gerçekleþti.

30 Nisan Cumartesi günü Ilýca’da, 1 Mayýs Pazar günü Bratankova’da kurban kesim töreni gerçekleþti. Ilýca’daki kurban kesim törenine Müftülüðü temsilen Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu, Bratankova’daki kurban kesim törenine ise Müftümüz Ahmet Mete katýldý.

Hocalýðýný Þükran Uzun ve Yüksel Ýmam’ýn görev yaptýðý Ilýca Kur’an Kursu, yine hocalýðýný Remzi Selimkâhya’nýn görev yaptýðý Mizanlý Kur’an Kursu ile Hüseyin Cihan’ýn görev yaptýðý Bratankova Kur’an Kursu’nun Pazar ve Pazartesi günü gerçekleþtirilen hatim merasimleri; çocuklarýn okuduklarý þiirler, ilâhi ve Kur’an-ý Kerim’le coþkulu bir þekilde gerçekleþtirildi.

Hatim törenlerine Faziletli Müftümüz Ahmet Mete, Türkiye’nin Gümülcine Baþkonsolosluðu’nu temsilen Pazar günkü Ilýca köyü hatminde Muavin Konsolos Osman Þahin, Pazartesi günkü Mizanlý ve Bratankova hatimlerinde ise Muavin Konsolos Murat Ertaþ, Ýskeçe milletvekilimiz Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediyesi Baþkaný Cemil Kabza ve kalabalýk halk topluluðu katýldý.

Gerek Ilýca, gerek Mizanlý, gerekse Bratankova köylerinde öðle namazýndan sonra misafirlere geleneksel etli pilav ve ayran ikram edildi.IlýcaBratankovaMizanlý


Bu duyuru 3577 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017