Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 “III. KUR’AN-I KERÝM’Ý ve EZANI GÜZEL OKUMA YARIÞMASI” BÜYÜK COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝ  08.06.2016-11:55

6 Haziran 2015 Cumartesi günü Müftülüðümüz tarafýndan Ýskeçe bölgesi Kur’an Kurslarý arasýnda üçüncüsünü düzenlediðimiz “KUR’AN-I KERÝM’Ý ve EZANI GÜZEL OKUMA YARIÞMASI” Ketenlik Köyü Stadýnda büyük bir katýlýmla coþkuyla gerçekleþti.

Düzenlediðimiz yarýþmada öðrenciler toplam üç kategoride dereceye girmek için yarýþtý.

21 Mayýs 2016 Cumartesi günü Ýskeçe Gazhane Camiinde gerçekleþen yarý finalde, 65 Kur’an Kursumuzun yer aldýðý 110 öðrencimizin katýlýmý ile üç grupta yapýlan elemeler neticesinde 25 öðrencimiz, finalde yarýþmaya hak kazanmýþlardýr.

Sunuculuðunu Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu’nun yaptýðý etkinlikte öðrencilerimiz üç kategoride yarýþtý.


Yarýþmada yer alan seçili kurulumuz ise þöyledir:
1- Uður AYVAZ – Türkiye’den katýlan kurra hafýz,
2- Sedat KARADAYI – Vaiz ve Ýskeçe Ahiriyan Mahallesi Kur’an Kursu Hocasý,
3- Hüseyin VELÝBAÞA – Vaiz, Þahin Aþaðý Ýmamý ve Kur’an Kursu Hocasý,
4- Rýdvan DELÝ – Demircik Ýmamý ve Kur’an Kursu Hocasý,
5- Hüseyin KAHYAOÐLU – Elmalý Ýmamý ve Kur’an Kursu Hocasý.

Bu yýlki finalde Ýlkokullar arasýndan birinci olan Sakarkaya Kur’an Kursu öðrencisi Sertan Güvendar olduðu için, Allah’ýn izniyle gelecek yýl yapýlacak olan Kur’an-ý Kerim’i ve Ezaný Güzel okuma yarýþmasý, Sakarkaya köyünde yapýlacaktýr.

Yarýþma arasýnda Türkiye’den gelen Kur’a hafýz Uður AYVAZ ve hocalarýmýzdan Eznebir Alioðlu ilahi, Demircik’ten Abdullah Þebek Sala vererek etkinliðimize renk kattýlar. Ayrýca kur’a hafýz etkinliðin sonunda da kur’an ziyafeti vererek katýlýmcýlarýn günüllerini coþturmuþtur. Ardýndan Faziletli Müftümüz Ahmet Mete Hocamýzýn duasýyla yarýþma etkinliðimiz sona erdi.
Yaklaþýk üçbinin üzerine kiþinin yoðun katýlýmýyla gerçekleþen yarýþma etkinliðimize, Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete’nin yaný sýra þeref konuklarý olarak, bizi hiç bir etkinlikte yanlýz býrakmayan Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Ali Rýza Akýncý, Milletvekilimiz Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediyesi Baþkaný Cemil Kabza, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ahmet Kurt, DEB Partisi Baþkan Yardýmcýsý ve Ýskeçe Teþkülat Baþkaný Ozan Ahmetoðlu, SÖPA Baþkaný Nurettin Kýyýcý, Doðu Makedonya ve Trakya Bölgesi Eyalet Meclisi üyeleri, belediyele meclis üyeleri, sivil toplum kuruluþu yöneticileri ve daha birçok Azýnlýk öndegelenleri katýldý. Yarýþmada yapýlan selamlama konuþmalarýnda bu tür etkinliklerin önemi üzerinde duruldu ve birlik ve beraberlik mesajlarý verildi.

Coþkulu geçen yarýþma etkinliðinde öðrencilerimiz yarýþmaya katýlarak göstermiþ olduklarý medeni cesaretlerinden ötürü yarýþma sonunda çeþitli hediyelerle ödüllendirildi.Bu duyuru 5343 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017