Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KINAMA VE BAÞLIÐI  23.08.2016-09:43

20 Aðustos 2016 tarihinde Anavatanýmýz Türkiye’nin Gaziantep þehrinde bir düðün sýrasýnda insanlýktan nasibini almamýþ karanlýk ruhlu teröristler tarafýndan canlý bombayla saldýrmalarý sonucu, büyük çoðunluðu çocuk ve kadýnlardan oluþan 54 masum insanýn hayatlarýný kaybetmesi ve 60 üzerinde kiþinin yaralanmasý Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý olarak bizleri derinden üzmüþtür. Kalleþçe yapýlan bu menfur terör saldýrýsýný þiddetle kýnýyor, doðrudan masum insanlarýn canýna kastedenleri lanetliyoruz.

Bu terör saldýrýsýnda hayatlarýný kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakýnlarýna ve tüm Türk Milletine baþsaðlýðý ve sabýr, yaralýlara da acil þifalar diliyoruz. Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti’nin huzurunu bozmaya, Türk milletinin birliðini ve beraberliðini yok etmeye yönelik bu hain terör saldýrýlarýnýn son bulmasýný Yüce Mevlâdan temenni ediyoruz.


Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 3103 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017