Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 YARDIM KAMPANYASI  21.12.2016-11:16
Bizi yaradan Rabbimiz bizi kardeþ yapmýþ, Peygamberimiz (S.A.V.) de bir bedenin uzuvlarý olarak ilan etmiþtir. Dolayýsýyla dünya üzerinde ve Anavatanýmýzda vuku bulan acý olaylarý bir daha kýnýyor acilen bitmesini ümit ediyoruz.

Bu vesileyle, Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu 18 Aralýk 2016 tarihinde yapmýþ olduðu toplantýda, terör maðdurlarý ve Suriye’deki savaþ madurlarý kardeþlerimizin acýlarýný sarmada destek çýkma kararý almýþtýr. Yardýmlar para olarak toplanacak ve Türk Kýzýlayý’na ulaþtýrýlmasý için teslim edilecektir.

Dünyanýn gözü önünde vuku bulan katliamlara hayýr diyen kardeþlerimiz, yardýmlarýný köy imamlarýna, onlarýn kanalýyla seçilmiþ müftülüklere ve Gümülcine Türk Gençler Birliði ile Ýskeçe Türk Birliði’ne teslim edebilirler.

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIÐI DANIÞMA KURULU

Bu duyuru 1709 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017