Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜSÜ KOSOVA'DA  17.03.2010-21:31
Ýskeçe Müftülüðü 11-13 Mart 2010 tarihleri arasýnda Kosova Filizler Derneðinin organize ettiði Ýstiklâl Marþý Þiirini Güzel Okuma yarýþmasý'na katýldý. Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin de hazýr bulunduðu etkinliðe Batý Trakya'yý temsilen yarýþmaya katýlan Elmalý Kur'an Kursu öðrencisi Secdar Küçük oldu. Serdar Küçük duygulu bir þekilde okuduðu Ýstiklâl Marþý ile ikinci oldu. Yarýþmaya beþ farklý ülkeden yirmi öðrenci katýldý. Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete ayrýca Kosova T.C. Büyükelçisi, Kosova Türk Partisi ve Prizren Ýslam Birliði'ni ziyaret ederek bir dizi görüþmelerde bulundu.

Müftü Ahmet Mete bölge halkýndan sýcak ilgi görmüþ ve onlarla daha yakýndan tanýþma fýrsatý yakaladý. Geceye Kosova Devlet Bakaný, milletvekilleri ve Türkiye Barýþ Gücü Komutaný hazýr bulundu.


Bu duyuru 3709 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017