Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Basýn Bülteni  22.04.2010-11:55
Ýskeçe Müftülüðü’ne baðlý faaliyet gösteren Kur’an Kurslarý’nýn hatim merasimleri devam ediyor.

18 Nisan Pazar günü Mustafçova Belediyesine baðlý Zümbül Mahallesinde gerçekleþen hatim merasiminde 7 çocuk hatim yaptý.

Hatim merasimine katýlan Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Faziletli Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete yaptýðý konuþmasýnda önemli noktalara deðindi:

‘’ Bu tür merasimlerin düzenlenip tertip edilmesinde emeði geçen herkese teþekkür etmek vazifemizdir. Yapýlan hatim merasimlerin çok önemli yönleri vardýr. Yeri gelmiþken bazý önemli noktalara deðinmekte fayda vardýr. Demokrasinin beþiði ülkemiz Yunanistan’da azýnlýk haklarý hala verilmemektadir. Camii izinleri verilmemektedir. Camii cezalarý her geçen gün artmaktadýr. Vakýf mallarýnýn durumu ortada. Müftülük ve eðitim konusunda yaþananlar herkesin malumu. Bütün bunlar yaþanýrken herhangi bir çözümün olmamasý düþündürücüdür.

Bu yüzden bizim için kaçýnýlmaz olan birlik ve bütünlüðümüzü her daima muhafaza edelim.’’ dedi.

Hatim etkinliðine, T.C. Gümülcine Baþkonsolos Muavini Özkan Duman ve Konsolosluk çalýþanlarý, Ýskeçe Müftüsü ve Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný Ahmet METE, Ýskeçe Milletvekili Çetin Mandacý, Ýskeçe Valýliði Ýl Meclis Üyeleri, Mustafçova Belediye Baþkaný Mustafa Aga ve Meclis Üyeleri ile bir çok davetli katýldý.
Bu duyuru 3425 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017