Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Ýskeçe'de Hatim Merasimleri Yoðun Geçiyor  05.05.2010-10:36
Ýskeçe Müftülüðü'ne baðlý faaliyet gösteren Kur'an Kurslarý'nýn hatim merasimleri yoðun bir þekilde devam ediyor.

Haftasonu toplam dört hatim merasimi gerçekleþtirildi. Ayný günde yapýlan bütün hatim merasimi törenlerine katýlan Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete yaptýðý anlamlý konuþmalarýnda þunlarý söyledi:

'Çocuklarýn eðitimi bizim için çok büyük önem arzediyor. Bizim çocuklarýmýz hakikaten zekidir. Zeki olduðu için bunlara en güzel bir þekilde sahip çýkmak zorundayýz.'

Bu tür anlam yüklü merasimlerin tertip edilmesinde emeði geçen herkese teþekkür etmek borcumuzdur. Her yýl geleneksel olarak yapýlan hatim merasimlerin çok önemli yönleri vardýr. Herþeyden önemlisi Kur'an Kursu ortamlarýnda çocuklarýmýz gerek milli ve gerekse dini hasletleriyle yetiþmesine vesile oluyor. Bunlar çok önemli ve verimli çalýþmalardýr. dedi.

Pazar günü yapýlan hatim merasimlerinde Mustafçova köyü Bara Mahallesi Kur'an Kursu Öðreticisi Rabia Ýbrahimko'nun yetiþtirdiði 4 öðrenci, Mustafçova köyü Güney Mahallesi Kur'an Kursu Öðreticisi Bahri Molla'nýn yetiþtirdiði 7 öðrenci, Gökçepýnar Köyü Kur'an Kursu Öðreticileri Erkan Azizoðlu, Salih Belço, Salih Ýmam ve Hasan Canbaz'ýn yetiþtirdiði 23 öðrenci ve Ilýca Yukarý Mahallesi Kur'an Kursu Öðreticileri Yüksel Ýmam ve Nihat Muhtarküçük'ün 36 öðrenci için hatim merasimleri tertip edildi.


Bu duyuru 4784 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017