Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
  ÝSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE EDÝRNE'DE  05.05.2010-10:45
Batý Trakya Türk Azýnlýðý Dayanýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Edirne Batý Trakyalý Öðrenciler'in davetlisi olarak bir dizi temaslarda bulunmak üzere 30 Nisan Cuma günü Edirne'de bulundu.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete ilk olarak Edirne Valisi Mustafa Büyük'ü makamýnda ziyaret etti. Nezaket ziyareti kapsamýnda, karþýlýklý fikir alýþveriþi yapýldý.

Müftü Mete, akabinde Edirne Müftüsü Ömer Taþçýoðlunu da ziyaret etti. Makamýnda gerçekleþen ziyaret sonrasý her iki müftü Selimiye Camiine geçtiler. Müftü Mete Cuma öncesi Selimiye Camii'nde vaaz etti. Vaazý Edirne ilindeki 125 camiye canlý olarak yayýnlandý.

Son olarak Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Edirne Trakya Üniversitesi Eðitim Fakültesi son sýnýf öðrencilerinin Üç Þerefeli camiinde tertip ettikleri mezuniyet mevlid'ine katýldý. Mete merasinde yaptýðý konuþmada, mezun olacak öðrencilerin bu tür anlamlý çalýþmalarý yaptýklarýndan dolayý kutladý. Ve yoðun iþlerine raðmen aldýklarý bu davet karþýsýnda Edirne'ye geldiklerini dile getirdi.

Batý Trakya Türk Azýnlýðý Dayanýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Edirne ziyaretleri kapsamýnda, Edirne Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ahmet Çetin, Edirne Çevre ve Orman Bölge Müdürü Muhammed Bülbül ve Edirne Ak Parti Ýl Baþkaný Müjdat Kahve ile de görüþme fýrsatý buldu.
Bu duyuru 4430 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017