Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Ýskeçe'de Hatim Merasimleri Devam Ediyor  22.05.2010-08:51
Ýskeçe Müftülüðü'ne baðlý faaliyet gösteren Kuran Kurslarý'nýn hatim merasimleri bu hafta da iki ayrý yerde yapýldý.

16 Mayýs Pazar gününde yapýlan hatim merasimi törenlerine katýlan Ýskeçe Müftü Yardýmcýsý Ahmet Haraloðlu yaptýðý özlü konuþmalarýnda þunlarý dile getirdi:

"Bugün güzel bir ortamda sizinle beraber olmanýn onur ve sevincini yaþýyorum. Bu manzara karþýsýnda fazla zöze gerek yok. Buradaki tablo bize çok þeyler anlatýyor. Müftülüðümüz bünyesinde faaliyet gösteren bu Kur'an Kurslarýmýzýn önemi çok büyüktür. Önemine binaen bizler de Ýskeçe'mizin her köþesine bu güzide müesseseleri açmaya gayret ediyoruz. Tabiki en büyük destekçimiz çocuklarýmýzýn anne babalarý olarak sizlersiniz. Bu nedenle en büyük teþekkür sizlerindir. Yine bu öðrencilerimizi yetiþtiren hocalarýmýza da þükranlarýmý sunarým. Bu yavrularýmýzý da tebrik eder, bundan sonraki hayatlarýna da Cenâb-ý Hak'tan üstün baþarýlar niyâz ederim. Bu güzel etkinliðinize Ýpsala'daki Toprak Teslim Töreninden dolayý katýlamayan Müftümüz Sayýn Ahmet Mete'nin de selâmlarýný arz ederim." dedi.

Pazar günü yapýlan hatim merasimlerinde Ýskeçe Gazhane Mahallesi Kur'an Kursu Öðreticileri Ýlahiyatçý Mustafa Trampa ve Fatma Burbun'un yetiþtirdiði 11 öðrenci, Kozluca Köyü Kur'an Kursu Öðreticileri Ýlahiyatçý Mustafa Kamu ve Muhammet Mahmut'un yetiþtirdiði 18 öðrenci için hatim merasimleri tertip edildi.Bu duyuru 4329 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017