Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Gökçeler'de Mahya Etkinliði  12.08.2010-12:18
8 Aðustos 2010 Pazar tarihinde Ýskeçe ili yaka bölgesi köylerinden Gökçeler köyünde önemli bir mahya etkinliði düzenledi.

Yoðun kalabalýðýn gözlendiði mahya merasiminde, köy halkýnýn düzenli ve organizeli çalýþmasý dikkatlerden kaçmadý.

Etkinliðe katýlan Ýskeçe Müftüsü ve Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný Ahmet METE, yaptýðý konuþmasýnda önemli noktalara deðindi. Müftü Mete konuþmasýnda;

"Toplum olarak her daima birlik ve beraberlik anlayýþýna muhtaçýz. Özellikle þu yaþadýðýmýz dönemlerde birlikteliðe daha çok ihtiyacýmýz var. Önümüzde gelen mubarek Ramazan ayýnda da bunu daha çok pekiþtirmemiz gerekir. Aksi söz konusu olunca azýnlýðýmýzýn bölünmesi demektir. Bölünmesi ise yok olmasý manasýna gelmektedir. Buna çok dikkat etmeliyiz.

Unutmayalým ki, azýnlýðýmýzý garanti altýna Lozan Antlaþmasý'ný da göz ardý edemeyiz. Lozan antlaþmasý her daima azýnlýðýmýzýn haklarýný garanti altýna alan bir antlaþmadýr. Bizler bugüne kadar Avrupa Birliði çatýsý altýnda faliyet gösteren bütün örgütlere Lozan Antlaþmasý ile kazanýlmýþ haklarýn iadesi için mücadelesini verdik. Bundan sonra da bu mücadelemiz devam edecekti.

Son olarak, bu güzide etkinliði düzenleyen köy halkýný ve mütevelli heyetini tebrik eder, çalýþmalarýna baþarýlar dilerim."

Mahya etkinliði gününde, misafirlere piþirilen pilavlar ve ayran ikram edildi.

Mahya etkinliðine, T.C. Gümülcine Baþkonsolosu Mustafa Sarnýç ve Konsolosluk Ataþeleri, Ýskeçe Müftüsü ve Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný Ahmet METE, Ýskeçe Milletvekili Çetin Mandacý, Ýl Meclis Üyeleri, Ýskeçe Belediyesi Eþitlik Listesi Baþkaný Hüseyin Bandak ve Liste Üyeleri, DEB Partisi Genel Baþkaný Mustafa Ali Çavuþ ve üyeleri, Ýskeçe Türk Birliði yönetim kurulu üyeleri ile bir çok davetli katýldý.
Bu duyuru 4874 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017