Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 BASIN BÜLTENÝ  21.10.2010-06:46
Uzun yýllardýr haksýzlýða uðrayýp doðduðu topraklara giremeyen Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneðinin eski Genel Baþkanlarýndan Sayýn Selâhattin Yýldýz ve beraberindeki heyet 18 Ekim 2010 Pazartesi günü Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete'yi makamýnda ziyaret ettiler. Sayýn Selâhattin yýldýz, uzun yýllardýr hasretini çektiði Batý Trakya'ya gelmekten büyük sevinç yaþadýðýný belirtti ve Müftülük makamýný ziyaret etmekten büyük onur duyduðunu ifade etti. Müftü Efendi de Batý Trakya'ya girme yasaðýnýn kaldýrýlmasýndan memnuniyetlerini belirterek ziyaretinden dolayý teþekkür etti.

Bu duyuru 3473 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017