Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 29 OCAK MİLLİ DİRENİÞ GÜNÜ  29.01.2014-15:04

29 Ocak 1988 Batı Trakya Türkleri\'nin kimliklerinin inkarına karþı suskunluğunu bozduğu gündür. 29 Ocak 1988 tarihi birlik ve beraberlik içerisinde Batı Trakya Türk Azınlığı’nın yapılan haksızlıklara hep bir ağızdan “Dur!” dediği, demokratik tepkilerini bütün dünyaya duyurduğu bir gündür. Bu önemli gün, toplumumuz için bir dönüm noktasını oluþturmaktadır. Yıllar geçse de unutulmaması ve unutturulmaması gereken bir gündür. Bu tarihi gün Batı Trakya Türk Azınlığının hak arama mücadelesinin onurlu bir sayfasıdır.

1974\'te Yunanistan\'da parlamenter idarenin yerleþmesinden sonra Batı Trakya Türk Toplumu geliþen dünya þartlarına göre, Lozan Antlaþmasının, insan hakları ve Avrupa sürecinin uygulanmasını beklerken, 1980\'li yıllara kadar yasal faaliyet gösteren ve baþlıklarında \"TÜRK\" sözcüğü bulunan kuruluþlarımız \"Batı Trakya\'da Türk yoktur\" gerekçesi ile mahkeme kararıyla kapatılma yoluna gidilmiþtir. Yapılan itirazlar ve devam eden hukuki süreç sonucunda 1988 yılında Yunanistan\'ın en yüce yargı organı olan Atina Temyiz Mahkemesince de karar onaylayarak kesin olarak kapatılmalarına karar verilmiþtir.

Yüksek mahkemenin kararını duyan Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı mensupları söz konusu kararı protesto etmek amacıyla 29 Ocak 1988 Cuma günü Gümülcine Türk Gençlerbirliği önünde toplanmak üzere harekete geçmiþtir. Emniyet güçleri tarafından kurulan barikatlar, þehre giden otobüs seferlerinin iptal edilmesi gibi engellemeler bile halkımızın yaya olarak dağları aþıp toplantı saatinde Gümülcine’ye ulaþmalarına mani olamamıþtır. Tek amaçları milli kimliklerine sahip çıkmak ve korumak olan onbinlerce Batı Trakya Türk’ü Gümülcine Türk Gençler Birliği önünde toplanarak hep bir ağızdan “Batı Trakyada Türk vardır, bunun ispatı da bizleriz. Mallarımıza el konulabilir, hapislere atılabiliriz ama Türklüğümüzden asla vaz geçmeyiz” diye haykırmıþtı. Bu medeni hak arama günü Batı Trakya Türk Azınlığı için \"Milli Direniþ Günü\" olarak tarihe geçmiþtir.

29 Ocak 1988 tarihinde milli kimliğimizin inkârının yanı sıra, aynı zamanda yıllarca Müftülük makamlarımızın iþgal altında olduğu ve Batı Trakya Türklerinin inanç özgürlüğüne vurulan darbenin devam ettiğinin haykırdığı gündür. Bugün dahi 240 imam yasasının çıkarılmasıyla camilerimizi de kontrol altına almak suretiyle din ve vicdan özgürlüğümüze de darbe vurulmuþtur. Geçtiğimiz günlerde maalesef bu uygulama, devlet okullarında yunanca dili üzerinde din dersi adı altında baþlamıþ bulunmaktadır.

26. yılını kutladığımız bu milli direniþ günümüzde de aynı þuur ve mücadele ruhu ile etnik kimliğimizin ne olduğunu belirleme hakkının ancak kendimize ait olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Artık Müslümanlığımızdan ve Türklüğümüzden hiçbir þekilde taviz vermeyeceğimizi herkesin anlaması gerekir. Bizler birlik ve beraberlik içinde hareket ettikçe bizim yardımcımız Allah’u Teâlâ olacaktır. Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de þöyle buyurmaktadır: \"Þüphesiz Allah, Kendi yolunda, birbirlerine kenetlenmiþ bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edip çaba harcayanları sever.\" (Saf Suresi, 4)

Bu vesileyle Tüm Batı Trakya Müslüman Türklerinin 29 Ocak Milli Direniþ Günü kutlu olsun der, birlik ve beraberliğimizin devamını Cenâb-ı Hak\'tan niyâz ederim.Ahmet METE
İskeçe Müftüsü


Share |
Bu yazı 2749 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017