İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

M E V L İ D K A N D İ L İ

14-02-2011

M E V L İ D K A N D İ L İ

 


Değerli Müslüman Türk Kardeşlerim,
Mevlid Kandili; Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S.)’in doğum gecesidir. Bu yıl bu kutlu doğumun yıl dönümü olan Mevlid Kandili de, Rabiulevvel ayının 12’si, 14 Şubat Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gecedir. Bu vesileyle O’na ümmet olma şerefinden duyduğumuz mutluluğu bir kere daha yad ediyor, Salatü Selam O’nun ve O’na tabi olanların üzerinde olsun diyoruz.

Peygamberimiz (S.A.S.) Hazretleri dünyaya yetim olarak geldi. Babası Abdullah doğumundan iki ay önce vefat etmişti. Altı yaşında iken annesi Âmine de vefat edince onu dedesi Abdülmüttalip aldı. Sekiz yaşında iken dedesini de kaybedince amcası Ebû Talib’in yanında kaldı.

Peygamber Efendimiz gençliğinde Kureyş kabilesi arasında büyük bir şeref ve şanı haiz bulunuyordu. Kendisine “Muhammed-ül Emin” (Güvenilir Muhammed) deniliyordu.Yirmi beş yaşında iken, yüksek ahlaka sahip Hz. Hatice validemiz ile evlendi. Peygamber Efendimiz, tam kırk yaşına girince peygamberlik şerefine nail oldu.

Aziz Cemaat,
Doğumundan vefatına kadar geçirmiş olduğu 63 yıllık hayatında, kıyamet gününe kadar insanlığa unutulmaz değerler, miraslar bırakan Rasül-ü Ekrem’den herkesin alacağı çok büyük dersler vardır. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, kadınların pazarlarda eşya gibi satıldığı bir dönemde, “Ey İnsanlar, kadınlar sizin üzerinizde Allah’ın bir emanetidir, onlara iyi bakın”; “Sizin ahlak bakımından en üstününüz, kadınlarına en güzel davrananlarınızdır” , anlayışlarıyla bugün kadın hakları savunucularının alacağı dersler vardır. Yirminci asırda gece gündüz insan hakları savunuculuğu yapanların alacakları çok büyük dersler vardır. Enes Bin Mâlik şöyle der: “On sene hizmetinde bulundum. İki Cihan Güneşi, bir gün olsun şunu niye böyle yaptın demedi”.

Yine Taif’te kendisine taş atanlara, diken atanlara, pislik atanlara bırakın karşılık vermeyi ağzından bir beddua bile çıkmadı; sadece rahmet, merhamet çıktı; “Ya Rabbi, bu insanlara hidayet nasip eyle” diyerek dua ediyordu.

Değerli Kardeşlerim,
Böylesine yüce ve üstün ahlâklı bir peygamberin ümmetiyiz. Kur’an-ı Kerim’de: "Allah’ın rasûlünde, sizin için en güzel örnek vardır." (Ahzap, 21.)
"Peygamber size neyi getirmiş ve size neyi emretmişse onu alın (yapın); neyi yasaklamış ise ondan sakının.” (Haşr, 7.)
"Kim Peygambere itaat ederse, gerçekte Allah’a itaat etmiştir." (Nisa, 80.) "Şüphesiz sen, büyük bir ahlâka sahipsindir." (Kalem, 4.) 
buyurulmaktadır.

Peygamberimiz hayatın her safhasında örnek alınacak model bir şahsiyettir. Çünkü O, hayatı bütünüyle mükemmel bir şekilde yaşamıştır. Çünkü O, Kur’an-ı Kerim’i tam anlamıyla pratik hayata geçirmiş olup, hayatı Kur’an ahlâkıydı. Bu nedenle çağımızda insanlığın düştüğü ruhi bunalımlardan, manevi hastalıklardan, zulüm ve haksızlıklardan, savaşlardan kurtulmak, insanca bir hayata; huzura, sevgiye, kardeşliğe, dünya barışına kavuşmak için O’nun sünnetini yaşamaya, örnek yaşantısını hayata hakim kılmaya mecburdur. Bunun yolu da O’nu tanımak ve canımızdan bile çok sevmektir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade ediliyor: “Onlara de ki; eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, iflâs etmesinden korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler ve meskenler, size Allah ve Rasûlünden ve Allah yolunda çalışmaktan daha sevimli ise, artık Allah’tan gelecek emri bekleyin. Allah böylesi günahkâr topluluğa hidayet nasip etmez.” 9 (Tevbe) / 24

İnsanlığı daima en doğru yola çağıran Hz. Peygamber’i örnek edinmemenin uhrevi neticesini de ortaya koyan Kur’an’ın bu uyarısı dikkat çekicidir: “O gün zalim, ellerini ısırıp diyecek ki; keşki ben de O Peygamberle aynı yola girseydim! Vay başına gelenler! Keşke falancayı dost edinmeseydim, onu örnek almasaydım.” 25 (Furkan) /27-28

O halde Sevgili Peygamberimiz’i iyi tanıyalım. O’nun hayatını, örnek yaşayışını, üstün ahlâkını, güzel öğütlerini anlatan kitapları alıp okuyalım. Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren Peygamberimizi öğretelim. Onların temiz kalplerine Allah ve Peygamber sevgisi yerleştirelim.

Muhterem Kardeşlerim,
Peygamberimizin örnek hayatı ve hadis-i şerifleri bizlere ve âhiret saadetinin yolunu göstermektedir. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın Hz. Peygamberin örnek hayatını öğrenmeye ve yaşamaya ihtiyacı vardır. Birlik ve beraberlik ruhu içinde kardeşlik, barış ve karşımızdakine saygı, sevgi göstermek bizler için mutluluk kaynağıdır.

Bu vesileyle Mevlid Kandilinizi tebrik eder, bu kutlu doğum gecesi olan Mevlid Kandili hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederim.

İskeçe Müftüsü

Ahmet METE