İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

ÜÇ AYLAR VE REGÂİB KANDİLİ

01-06-2011

 ÜÇ AYLAR VE REGÂİB KANDİLİ

 
Çok kıymetli Müslüman Türk Kardeşlerim,
Yüce Allah’ın insanlara rahmetini ve nimetlerini çokça ihsan ettiği belli vakitler, belli mevsimler vardır. Haftanın günleri arasında Cuma; kameri aylardan olan Recep, Şaban ve Ramazan bu türden feyiz ve bereketi bol zaman dilimlerindendir.

Allah’a şükürler olsun ki, İslam dinine gönülden bağlı Yüce milletimizin "üç aylar" diyerek özel bir önem verdiği Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcına ulaşmış bulunuyoruz. 3 Haziran 2011 Cuma günü üç aylara giriyoruz. Sevgili Peygamberimiz, bu aylarda her zamankinden daha çok ibadet eder ve "Allah’ım! Recep ve Şaban ayını hakkımızda hayırlı kıl, bizi Ramazan ayına kavuştur." diye dua ederdi. Kuşkusuz bu aylar, dünyanın ağır meşgaleleriyle bunalan ruhlarımızı dinlendirmek ve kulluk şuuru içinde Yüce Allah’ın rahmet ve merhametine sığınmak için çok kıymetli fırsatlardır. Bu aylarda yapılacak dualar, tevbe-istiğfarlar, kalıcı iyilik ve hayırlar, sevinç ve kederlerin gönülden paylaşılması Rabbimizin katında karşılığını fazlasıyla bulacaktır.

Üç ayların ilki olan Receb’in ilk Cuma gecesi Regaib Kandilidir. İnşaallah önümüzdeki 2 Haziran Perşembeyi Cuma’ya bağlayan gece Regaib kandiline idrak etmiş bulunuyoruz. Bu gecede Yüce Allah’ın ilahi ihsan ve manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah’a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye "Regâib" denilmiştir.

Aziz Cemaat,
Bu gecede öncelikle yapılması gereken, nefis muhasebesidir. Yani iç gözlemdir. Madde ve mana arasındaki dengenin, madde lehine bozulduğu; insanlar ve toplumlar arası ihtilafların bütün dünyayı olumsuz yönde etkilediği; akl-ı selim yerine silahların konuştuğu bir zamanda insanın ruhunu derin kırılmalardan ve acılardan koruyabilmek için, nefis muhasebesine her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. Nefis muhasebesi, varlığımızın özünde var olan ve kimliğimizin temelini teşkil eden ahlaki değerlerimizi kaybetme tehlikesinden bizi uzak tutacak en emin yoldur. Dinimizin bize ısrarla tavsiye ve telkin ettiği bu yol ihmal veya terk edilirse, insanın varlığı değersizleşir. Bunun toplumsal tezahürü de, arsızlık, ahlaksızlık, haksızlık, hırsızlık, yolsuzluk, kin ve intikam duygularının yaygınlaşması; merhametsizlik ve sevgisizlik biçiminde ortaya çıkar. Nefsiyle muhasebesini hakkıyla yapanlar ve iç dünyasına yönelenlerde görülen ilk değişim, bütün kötülükleri reddedip, Allah’ın yeryüzünün halifesi olarak yarattığı insanın ıstıraplarını yüreklerinde hissetmeleridir.

İşte Regaib Kandili, sözünü ettiğimiz nefis muhasebesinin yapılması bakımından bizim için bulunmaz bir fırsattır. Şu halde bu gece hatalarımız varsa onları terkedelim, kötü duygu ve düşüncelerimizi kaplerimizden atalım. Allah ve Resülünü bize unutturan şeyleri bir tarafa bırakalım. Gönül sarayımızı bulandıran haset, kin, düşmanlık, haksızlık ve zulüm çamuruna bulaşmaktan sakınalım. Birbirimize, anne ve bababımıza, yakınlarımıza sevgiyle ve iyilikle yaklaşalım. Dünyamızı saran düşmanlıklara karşı birlik ve beraberlik içinde olalım. Batı Trakya Müslüman Türk’ü olarak bizim en büyük silâhımız birlik ve beraberliğimizdir. Bu konuyu her vesileyle dile getiriyoruz ama pratik hayatımıza uygulama konusunda maalesef zaafımız vardır. Birlik ve beraberliği sağlamanın yolu, samimiyetten geçer. Samimiyet de, verdiğimiz mücadelede Allah rızasını gözeterek sorumluluk bilinci içinde hareket etmekle elde edilir.

Değerli Kardeşlerim,
Son zamanlarda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz bizleri tedirgin etmektedir. Bu vesileyle Yunanistan’da yaşayan tüm insanlar gibi bizler de bu krizden kurtulmak için iyi ve sorumlu vatandaş olarak elimizden gelebilecek güzel çalışmalarda bulunmamız ve dua etmemiz gerekmektedir. Protesto adı altında, anarşik çatışmalardan uzak durmamız, devlet malına zarar vermek gibi Müslümanın yapmaması gereken işlerden kaçınmamız lazımdır. Çünkü biz vatanını seven bir azınlıkız. Yaşadığımız bu vatanın sıkıntılarına sıkıntı katmak ne dinimizde ne de kültürümüzde vardır.

İşte bu Üç Aylar’da ve ihya edeceğimiz ilk kandil olan Regaip gecesinde kendimizi gözden geçirelim. Birlik ve beraberliğimizi, sevgi ve kardeşliğimizi kazanmak için birbirimize samimi duygularla yaklaşalım. Unutmayalım, bu dünya hiçbirimize kalmaz. Hepimiz bir gün (belki yarın belki yarından da yakın) ebedî âleme göç edeceğiz. Hepimiz bu dünyada yaptıklarımızdan sorulacağız. Yüzümüz ak, gönlümüz pak olmasını istiyorsak, Allah rızası için birbirimizi sevelim. Her iki dünyamızı cennete çevirmek istiyorsak, gönüllerimizde iyilik, fazilet ve bilgi ışığını yakalım. Kalplerimiz bu güzel duygularla dolsun. Allah’ın rahmet ve bereketi üzerimize yağsın. Bu vesileyle Üç Aylar ve Regaip Kanliniz mübarek olsun.

İskeçe Müftüsü

Ahmet METE