İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

İSRÂ VE MİRAÇ

28-06-2011

İSRÂ VE MİRAÇ

 

Değerli Müslüman Türk Kardeşlerim,
Allah’ın son elçisi Peygamber efendimiz (s.a.v.), hayatının en sıkıntılı günlerini yaşarken islamı anlatmak için Taif’e gidip, oradan üzgün bir halde dönerken, Müslümanlara yapılan baskı, zulüm ve işkencelerin dayanılmaz hale geldiği bir zaman diliminden, maddi ölçüleri aşan zaman ve mekan sınırlarını durduran İsra ve Miraç mucizesi meydana geldiği anlatıldı.

"Allah Resulunün Mekke"den Medine’ye hicretinden bir buçuk yıl önce Recep Ayı’nın 27.’ci gecesi meydana gelen bu mucize pek çok hikmetlerle dolu olan eşsiz bir yolculuktur. Önümüzdeki 28 Haziran 2011 Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece bu mukaddes yolculuğun yıl dönümüdür.

İsra; Peygamberimiz (s.a.v.)’in gecenin bir anında mescidi Haram"dan alınıp mescidi aksaya götürülüşü; Miraç ise; oradan alınıp göklere yükseltilerek mekandan münezzeh olan Allah"ın (c.c.) huzuruna kabul edilişini ifade eder. Kuran Kerim’de İsra Süresinde miracın isra bölümü ile ilgili şöyle buyrulmaktadır.

“Kulunu (Muhammedi) gecenin bir anında Mescidi Haram’dan alarak kendisine bir takım ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız Mescidi aksaya götüren Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir.”

Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde;
"Ben öyle yüksek düz bir yere çıkarıldım ki orada mukadderat kalemlerinin cızıltılarını işitiyordum." Buyurarak Miracın keyfiyetinden bize bahsetmişlerdir.

Aziz Kardeşlerim,
İsra ve Miraç mucizesi iman için bir ölçüdür. 
Nitekim baştan beri Allah"a Resulüne ve getirdiklerine inanmayan bazı zavallılar bu olayada inanmayıp daha bir küfür batağına saplanmışlardır. Hz. Ebubekir gibi gerçek iman sahipleri ise bunu "o Söylüyorsa mutlaka doğrudur, inanırım tasdik ederim" diyerek muhteşem bir iman örneği göstermişlerdir. Bu itibarle her Müslüman kesinlikle inanırki Cenab-ı Hak Peygamberlerine pek çok mucize ile birlikte İsra ve Miraç mucizesinide vermiştir.
Bu kutlu yolculukta Efendimiz (s.a.v.)’e eşlik eden Cebrail (a.s.) Resulullah (s.a.v.)’i Burak adlı bir binite bindirerek Mekkedeki mescidi haramdan kudusteki mescidi aksaya getirmiş sonra manevi bir araçla göklere çıkararak peygamberlerin ve meleklerin erişebildikleri ilmi son noktası olan Sidretül muntehaya varmışlar.

Bundan sonraki yolculuğu Resulullah (s.a.v.) Cebrail (a.s.)’den ayrılarak tek başına Refref ile yükselerek yapmışve Allah"ın divanına yaklaşmıştır.

Bu mekanda Peygamber efendimize üç ihsanın verildiği hadisi şeriflerde buyrulur. Bunlar;
-Beş vaki Namaz; Miraç hediyesi olarak Peygamber Efendimizin getirdiği 5 vakit namaz aynı zamanda müminin miracı sayılmıştır.

-Allah’a ortak koşmayanların bağışlanacağı müjdesi
-Bakara süresinin son üç ayetteki islamın temel inanç esaslarını tanımlamak ve Müslümanların çektiği sıkıntı ve üzüntülerin sona erdiği müjdelenmektedir.

Değerli Cemaat,
İsra ve Miraç yolculuğu başlamadan önce Cebrail a.s.’ın Resulullahın göğsünü yarıp zemzemle yıkadığını iman ve hikmetle doldurup kapattığını öğreniyoruz. Allah Rsulüne her türlü kötülük ve günahlardan uzak olmasına rağmen bu işlemin yapılması gösteriyorki, Allah katına yükselmek kalbi bir güç istiyor. Ulvi yolculukların başlaması için kalbin iman ve hikmetle dolması gerekir.

Bu sebeple Allah katına ulaşmayı istiyorsak kalplerimizi kin, nefret ve kötülüklerden temizleyerek iman ve hikmetle doldurmalı gönüllerimizi isra ve miracın rabbani hakikatlerine açmalıyız. Miraç hediyesi olan aynı zamanda müminin miracı olan namazla günde beş defa miraca çıkmalıyız. Bu miraç gecesini vesile kılıp; daha çok kuran okuyarak, namaz kılarak, tevbe ve istiğfar ederek daha güzel bir dünya ve daha erdemli bir hayat için dua etmeliyiz."

Aziz Soydaşlarım,
Müftülük olarak birkaç seneden beri ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yardım amaçlı kermes düzenleyerek onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Geçen yıl yaptığımız kermeste; bilgisayar alacak gücü olmayanlara bilgisyar, eğitim ihtiyaçlarından dolayı zorlanan öğrencilerimize de para yardımı etmiştik.

Bu sene yine ihtiyaç sahibi öğrencilerimize katkı sağlamak amacıyla 16 Temmuz 2011 tarihinde kermes düzenlemeye karar verdik. Bu konuda siz değerli cemaatimizden her türlü yardımı beklediğimizi arzederiz.

Tahsil hayatlarına devam ederken zorlanan talabelerimize yardım etmek hepimizin vazifesidir. Bu amaçla imamlarımızın öncülüğünde siz kardeşlerimizden para, yiyecek, giyecek gibi her türlü yardımı kabul ediyoruz ve kermes gününde hepinizi Muzaffer Salihoğlu Spor Sitesine bekliyoruz.

İkinci önemli konu da, ilkokuldan çıkan öğrencilerimizin ortaokula kayıt edilmesidir. İskeçe Muzaffer Salihoğlu Ortaokul ve Lisesinde kayıtlar 28 Haziran tarihine kadar sürmektedir. Çocuklarımızın dini ve milli açıdan daha sağlıklı yetişmeleri, daha güzel eğitim almaları için hem Türkçe hem Yunanca derslerin verildiği azınlık ortaokul ve lisesinin tercih edilmesi en doğru karar olacaktır. Her anne babanın bu konuda iyi düşünmesi gerekir. Aksi halde çocuklarımız sadece Yunanca derslerinin verildiği Yunan ortaokullarına göndermekle kendi kültürlerinden uzaklaşmalarına ve dejenere olmalarına yol açmış oluruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Miraç Kandili’nizi tebrik ediyor, bu kandilin Batı Trakya Müslüman Türk Toplumunun ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını, savaş ve şiddetin yerini huzur ve barışın almasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

İskeçe Müftüsü

Ahmet METE