İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NDE BAŞKANLAR ZİRVESİ

30-11--0001

İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NDE BAŞKANLAR ZİRVESİ

 

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın güzide kurumlarından biri olan Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Batı Trakya Türkleri’nin uluslararası alanda faliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD), Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) başkanlarıyla bir araya gelerek “Başkanlar Zirvesi” toplantısını gerçekleştirdiler.

Toplantı sonrası yapılan basın toplantısında alınan kararlar bir sonuç bildirisi ile Batı Trakya Türk Azınlık insanına duyuruldu.

İskeçe Müftülüğünde 19 Eylül 2009 tarihinde yapılan basın toplantısına, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) başkanı İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) başkanı Ferruh Özkan, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) başkanı Halit Habipoğlu hazır bulundu. Sonuç bildirisi Müftü Ahmet Mete tarafından okundu.

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI BAŞKANLAR ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRİSİ
Batı Trakya Türk Azınlığı adına:
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK)
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD)
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF)

1923 Lozan Barış Anlaşması ile Yunanistan’a emanet edilen Batı Trakya Türk Azınlığı, Yunanistan’da mevcut olan farklı dil, din ve kültür zenginliği içerisinde yerini bulmuş, özgün bir kültürü olan “Müslüman Türk” azınlığıdır.

Yukarıda adı geçen her kuruluş faliyet gösterdikleri bölgede üye dernekleri veya kuruluşları ile birlikte Batı Trakya Türk Azınlığı’nın temsilcisi olup sahip olduğu kültürü gelecek nesillere aktararak devam ettirmek amacındadırlar.

Yukarıda sayılanlara ek olarak adı geçen üç kuruluş, Batı Trakya’da yaşanan ekonomik, sosyal ve toplumsal sorunlara çözüm yolları üretmek amacını taşımaktadır. Faaliyet gösterilen alanlar öncelikli olmak üzere BTTADK, BTTDD ve ABTTF Yunanistan, Türkiye, Avrupa ve uluslararası zeminde Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sorunlarının çözümüne yönelik olarak önemli çalışmalar gerçekleştirmek amacı ile açık şekilde idare beyan eder.

BTTADK, BTTDD ve ABTTF Batı Trakya bölgesinin tanınması ve kalkınmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşturulması böylelikle bölge insanının refah düzeyini yükseltmeye katkıda bulunmak amacındadır.

Düzenli aralıklar ile başkanlar zirvesi’nde bir araya gelecek BTTADK, BTTDD ve ABTTF toplantı gündemini belirlerken bölgede yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurur. Bu nedenle 19 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirilen Batı Trakya Türk Azınlığı Başkanlar Zirvesi’nin gündem konusu 4 Ekim 2009 tarihinde Yunanistan’da gerçekleştirilecek erken genel seçimler olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen Başkanlar Zirvesi’nde BTTADK, BTTDD ve ABTTF erken genel seçimleri değerlendirmiş, Başkanlar Zirvesi’nde BTTADK, BTTDD ve ABTTF “Türk’ün oyu Türk’e” sloganı ile Batı Trakya Türk Azınlığı’nı 4 Ekim Pazar günü sandık başına giderek Türk adayları desteklemeye çağrısında bulunma kararı almıştır.

BTTADK, BTTDD ve ABTTF Batı Trakya Türk Azınlığı üyelerini demokratik bir hak olan oy kullanma hakkını kulllanarak ülkesinin yönetimine katılmaya çağırır. Başkanlar, Batı Trakya Türk Azınlığı’nı hangi partiden aday olmalarına bakmaksızın Türk adayları desteklemeye davet eder.

Türk’ün oyu Türk’e!