İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

240 İmam Yasası’na KINAMA

22-01-2012

240 İmam Yasası’na KINAMA

 

Azınlığımızın Yunan Meclisindeki temsilcilerinin, seçilmiş dernek başkanlarımızın ve Azınlığın mevcut diğer kurum ve kuruluşlarımızın görüşlerine başvurulmadan ve herhangi bir diyaloga girmeden keyfi bir uygulamayla çıkarılan bu yasadan dolayı Batı Trakya Müslüman Türkleri olarak büyük hayal kırıklığına uğradığımızı beyan etmek isterim.

Mevcut uygulamayla 1923 Lozan Antlaşması ve diğer uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri göz ardı ederek din ve vicdan hürriyetimize büyük darbe indirilmiştir. Millî ve dinî hasletlerimizi yok etmeye yönelik çıkarılan bu keyfi davranışların azınlığımız nezdinde kabul görmeyeceği çok iyi bilinmelidir.

Din ve vicdan özgürlüğümüzü zedelemeyi ve camilerimizi, Kur’an Kurslarımızı kontrol altına almayı hedefleyen bu “240 İmam Yasası” nı şiddetle kınar, yapılan bu büyük yanlıştan bir an önce dönülmesini ve bahse konu yasal düzenlemenin iptal edilmesini bekleriz.

İskeçe Müftüsü
Ahmet METE