İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

M E V L İ D K A N D İ L İ

11-01-2014

 M E V L İ D  K A N D İ L İ

 

Değerli Müslüman Türk Kardeşlerim,
Yarın akşam, âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S.)’in doğum gecesi olan Mevlid Kandilidir. Bu vesileyle O’na ümmet olma şerefinden duyduğumuz mutluluğu bir kere daha yad ediyor, Salatü Selam O’nun ve O’na tabi olanların üzerinde olsun diyoruz.

Peygammberimiz, Yüce Allah’tan bir rahmet olarak insanlığa gönderilmiş, bir rahmet peygamberi olarak insanlerın gönüllerinde taht kurmuştur.

“Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” buyuran Peygamberimizin gerçekten güzel ahlâkla yoğrulmuş hayat tecrübesini tanımaya, O’ndan yararlanmaya her zaman olduğu gibi bugün de çok muhtacız.

Böylesine yüce ve üstün ahlâklı bir peygamberin ümmetiyiz. Kur’an-ı Kerim’de: "Allah’ın rasûlünde, sizin için en güzel örnek vardır." (Ahzap, 21.) ""Peygamber size neyi getirmiş ve size neyi emretmişse onu alın (yapın); neyi yasaklamış ise ondan sakının.” (Haşr, 7.) ""Kim Peygambere itaat ederse, gerçekte Allah’a itaat etmiştir." (Nisa, 80.) ""Şüphesiz sen, büyük bir ahlâka sahipsindir." (Kalem, 4.) buyurulmaktadır.

Peygamberimiz hayatın her safhasında örnek alınacak model bir şahsiyettir. Çünkü O, hayatı bütünüyle mükemmel bir şekilde yaşamıştır. Çünkü O, Kur’an-ı Kerim’i tam anlamıyla pratik hayata geçirmiş olup, hayatı Kur’an ahlâkıydı. Bu nedenle çağımızda insanlığın düştüğü ruhi bunalımlardan, manevi hastalıklardan, zulüm ve haksızlıklardan, savaşlardan kurtulmak, insanca bir hayata; huzura, sevgiye, kardeşliğe, dünya barışına kavuşmak için O’nun sünnetini yaşamaya, örnek yaşantısını hayata hakim kılmaya muhtaçtır. Bunun yolu da O’nu tanımak ve canımızdan bile çok sevmektir.

Peygamberimizin örnek hayatı ve hadis-i şerifleri bizlere ve âhiret saadetinin yolunu göstermektedir. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın Hz. Peygamberin örnek hayatını öğrenmeye ve yaşamaya her zamankinden çok daha ihtiyacı vardır. Birlik ve beraberlik ruhu içinde kardeşlik, barış ve karşımızdakine saygı, sevgi göstermek bizler için mutluluk kaynağı olacağını unutmayalım.

Muhterem Kardeşlerim,
Ülkemiz idarecilerinin Batı Trakya Müslüman Türk’ü olarak bizlere baskıları ve antidemokretik uygulamaları devam ediyor. Türk Yunan dostluğunun konuşulduğu bir dönemde Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın bel kemiğini oluşturan eğitime özellikle din eğitimine yeni bir darbe daha vurulmuştur. Azınlığımızın ileri gelenlerinin hatta milletvekillerimizin dahi görüşü alınmadan çıkarılan meşhur 240 imam yasası çerçevesinde devlet okullarında din dersi hocası olarak atama ve bu din dersini yunanca olarak okutma yönündeki haksız uygulamanın maalesef başladığını öğrenmiş bulunuyoruz. Daha önceki mesajlarımızda da belirtmiştik; ülkemiz Yunanistan’da din dersi zorunlu değildir. Devlet okullarındaki okutulan din dersi seçmelidir. Bu nedenle tavsiyemiz çocuklarımızın bu dersi kesinlikle seçmemeleridir. Müslümanım diyen ve Allah’ın huzurunda hesabını düzgün vermek isteyen kişi çocuğunu yunanca olarak verilecek olan bu derslere bırakmamalıdır. Siz anne babalar yapmanız gereken şey, çocuğunuzun gittiği okula; “çocuğum seçmeli des olan din dersine girmeyecektir” şeklindeki bir dilekçe ile okul idaresine başvurmanızdır. Yasal olarak bu konuda kimse sizi zorlayamaz ve zorla yaptıramaz. Seçmeli bir dersi seçmemek de bir haktır. Bu konuda hepimiz uyanık olalım ve bu oyuna gelmeyelim. Çünkü Yunanca dili üzerinde verilecek olan din dersleri çocukarımızın kafalarını karıştıracak ve İslâmî bilgileri yanlış öğrenmesine sebep olacaktır. Bu da büyük bir vebaldir. Umarız yönetim bu yanlış tutumdan vazgeçer.

Bizim bu konudaki çağrımız; Batı Trakya’da ezanların okunması, camilerin açık kalması, Müslümanlığın ayakta kalması ve yarın mahşer meydanında Allah’a karşı alnımızın ak olması için bunun gibi milli ve dini hasletlerimizi yok etmeye yönelik olan yanlış ve haksız uygulamalara HAYIR! Demektir.

Bu vesileyle Mevlid Kandilinizi tebrik eder, bu kutlu doğum gecesi olan Mevlid Kandili hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.


İskeçe Müftüsü
Ahmet METE