İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

MEVLİD KANDİLİ

09-12-2016

MEVLİD KANDİLİ

 

Değerli Müslüman Türk Kardeşlerim,
İnsanlığın kurtuluşu için âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber; bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü’l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. 11 Aralık 2016 Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gecede ihya edeceğimiz bu mübarek geceye "Mevlid Kandili" denir.

O’nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O’na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O’nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. Hz. Peygamber’in doğumu, hayatı ve hadis-i şerifleri aslında insanlığın kurtuluşu için Kur’an-ı Kerim’den sonra tek kılavuzdur. Çünkü Peygamberimizin hayatı Kur’an’dı. Onun hayatını örnek almak, Kur’an-ı yaşamak demektir.

Peygamberimiz (s.a.s.); insanlığın şu son zamanlardaki ruhi bunalımlarına, doymayan göz ve kalplerinin tamahlarına, hamd, şükür, sabır ve tahammüllerden uzak hallerine tek dermandır. Kur’an-ı Kerim ve hadisler bizim dünya ve ahiret saadet kaynaklarımızdır. Bunları çokça okumalı ve hayatımızı onlara göre ayarlamalıyız. Bu saadet kaynaklarımızı çocuklarımıza da okutmalı ve onları da Hz. Peygamberi’in hayatı gibi bir hayat yaşamalarını tavsiye etmeliyiz.

“Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” buyuran Peygamberimizin gerçekten güzel ahlâkla yoğrulmuş hayat tecrübesini tanımaya, O’ndan yararlanmaya her zaman olduğu gibi bugün de çok muhtacız.

Böylesine yüce ve üstün ahlâklı bir peygamberin ümmetiyiz. Kur’an-ı Kerim’de: “Allah’ın rasûlünde, sizin için en güzel örnek vardır.” (Ahzap, 21.) “Peygamber size neyi getirmiş ve size neyi emretmişse onu alın (yapın); neyi yasaklamış ise ondan sakının.” (Haşr, 7.) “Kim Peygambere itaat ederse, gerçekte Allah’a itaat etmiştir.” (Nisa, 80.)

Muhterem Kardeşlerim,
Mevlid Kandili mesajı vesilesiyle Son zamanlarda ülkemiz yöneticilerinin yanlış tutum ve davranışlarını da zikretmeden geçemeyeceğim.

Her geçen gün azınlık sorunları katmerlenerek devam etmektedir. Müftülük, vakıflar, eğitim ve kimlik sorunlarına iyileştirme yerine hep kötüye doğru bir gidiş vardır.

Okullar kapatılıyor, eğitim kötüye gidiyor, derneklere baskınlar ve baskıla oluyor. Ülkemizde demokrasinin rahatlığı değil, eziyeti görülüyor.

Geçenlerde Başbakanın bölgemize geldiğinde Azınlık Lisemizi de ziyaret etti ve dikkatleri azınlık eğitimine çekti. Ümid ederiz ki azınlık eğitimine ve diğer sorunlara antlşma ve sözleşmelerden doğan haklarımız çerçevesinde köklü çözümün getirilmesidir.

Sevgili Kardeşlerim,
Biz Müslüman Türk bir azınlıkız. Her arzumuzu önce Allah’tan isteriz. Unutmayalım, Allah’u Teâlâ çalışan, birlik ve beraberlik içinde olan, hainlikten, iki yüzlülükten uzak olanlara yardım eder. Bu vesileyle;

-Önce Rabbimizin yolundan gitmeliyiz,
-Doğumunu kutladığımız Peygamberimizin bizlere tavsiyelerini dinlemeliyiz,
-Müslüman kardeşliğimizi yaşatmalı, kardeşimizi satmamalıyız,
-Arkamızdan konuşmamalı, düşmanlarımıza fırsat vermemeliyiz,
-Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak birlik ve beraberlik içinde toplu olarak hareket etmeliyiz,
-Yaşadığımız bu memleketimizde Müslüman ve Türk kalmak için verilen mücadeleyi küçümsememeliyiz,
-Mücadelenin başında yer alan önderlerimizin bizlere gösterdiği yollardan bu mücadeleye sımsıkı sarılarak devam etmeliyiz.
-Evlatlarımıza dikkat edelim, onlarla ilgilenip iyi yetişmeleri için eğitelim, gözetelim.
-Aile yapımızın sarsılmaması için eşlerimize karşı sevgi çerçevesinde azami ölçüde önem gösterelim,
-Giyim ve kuşamlarımız Müslümana yakışır bir tarzda olsun. Hanımlarımızın ve kızlarımızın farklı dinden olanlardan ayrılan yanları olsun,
-İçki, kumar, uyşturucu hayatları bitiren haramlardır. Bunlardan azami derecede kaçınalım ve çocuklarımızı da koruyalım.

Bu saydıklarım, doğumunu kutladığımız Peygamberimizin bizlere çizdiği yolun bir kısmıdır. Allah bizleri kendisine kul, habibine ümmet eylesin.

Bu vesileyle selâm ve hürmetlerimle Mevlid Kandilinizi tebrik eder, bu kutlu doğum gecesi olan Mevlid Kandili hepimiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim’den niyaz ederim.


Ahmet METE
İskeçe Müftüsü