İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

HUTBE - BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR

21-12-2016

HUTBE - BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR

 

Muhterem Müslüman Türk Kardeşlerim!
Yüce dinimiz İslam, Müslümanlar arasında kardeşliğin, birlik ve beraberliğin sağlanması üzerinde önemle durmuştur. Kardeş olmanın bilinci içerisinde olan Müslümanlar, birbirleriyle iyi geçinirler. Dinimizdeki ibadetlerin bir gayesinin de Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği oluşturmak olduğunu görürüz. Onun içindir ki namaz kılarken saflarımızı sıklaştırıp, omuzlarımızı birleştirerek gösterdiğimiz beraberliğimizi, kalplerimizi ve gönüllerimizi birleştirerek de göstermeliyiz. Birlikten güç doğar.

O halde aynı imanı taşıyan, aynı dine inanan, aynı Kur’an-ı okuyan aynı kıbleye yönelen ve aynı peygamberin yolundan giden biz Müslümanlar, her zaman ve her yerde, ümmet şuuruyla birlik içinde olmalıyız.

“Bölünüp parçalanmayın” diyen ilâhi bir kitabın mensupları olduğumuzu, “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” diyen bir peygamberin ümmeti olduğumuzu, asla unutmamalıyız.

Değerli Kardeşlerim!
Birlik ruhu içinde hareket eden atalarımız, tarih boyunca büyük işler başarmış, milletimize yönelen tehlikeleri bu sayede etkisiz hale getirmişlerdir. Milletçe karşılaştığımız güçlükleri bu gün aynı anlayışla bertaraf etmek için yüce Rabbimizin şu ayetine kulak vermeliyiz: “Allah’a ve onun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin, yoksa gevşersiniz, kuvvetiniz dağılıp gider.”

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de şöyle buyurur: “...Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz, yardımı kesmez ve onu hakir görmez. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birisini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter...”


Aziz Kardeşlerim,


Son zamanlarda Anavatanımız Türkiye’de hain terör olayları ve yüzlerce şehit, Suriye’de ve özellikle son günlerde Halep’te yaşanan insanlık dramı; binlerce masum insanın ölümü, hayatta kalmaya çalışanlar da evsiz - barksız, aç susuz büyük acılara maruz kalmaları biz Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nı da derinden yaralamıştır. Bu vesileyle, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’nun verdiği karar üzerine; terör madurları ve Suriye’deki savaş madurları kardeşlerimizin yaralarını sarmak için yardım kampanyası açılmıştır.

“Müslüman, kendisi için istediğini başkaları içinde arzu edendir” hadis-i şerifini şiar edinerek mağdur ve mazlum kardeşlerimiz için açılan bu kampanyaya destek verelim. Biz imamlar ve mütevelli heyeti tarafından liste usulüyle toplanacak yardımlar en yakın zamanda Müftülüğümüze teslim edilecektir.

Yüce Rabbimiz bu gibi kimselere yardımda bulunanlara yaptıklarının fazlasıyla vereceğini vaat ederek, şöyle buyurmaktadır. “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfü geniş olandır, hakkıyla bilendir.”

Değerli Kardeşlerim,

Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını esas alarak yapacağımız yardımlarımızın kabulünü Yüce Mevlâ’dan niyaz ederim. Rabbim bir an önce acı içinde kıvranan bu kardeşlerimizin acısını dindirsin.