İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

RAMAZAN BAYRAMI

23-06-2017

RAMAZAN BAYRAMI

 

Muhterem Kardeşlerim,
Bizleri bir Ramazan Bayramına daha eriştiren Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun! Bayramları neşe ve sevinç günleri olarak ilan eden Efendimize sonsuz salat ve selam olsun!

Bayramlar; aynı dinin, aynı inancın ikliminde bizleri birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları onaran ilahi armağanlardır. Bayramlar, iman kardeşliğinin gerçek tezahür sahneleridir.

Bir ay boyunca kendimizi manevi eğitim kampına aldık. Kirlenen yanlarımızı temizledik. Kaybolan kimliğimizi bulduk. Kırılan, örselenen kalplerimizi onardık. Unuttuklarımızı hatırladık. Kur’an’la yıkılan köprülerimizi yeniden kurduk. Birbirimizle kopan bağlarımızı yeniden birleştirdik. Maddi yönümüzü aç bırakarak manevi yönümüzü doyurduk. Ve nefsimizi terbiye ettik.

İrademize Allah’ın emir ve yasaklarına boyun eğdirmeyi öğrendik. Müslümanca yaşamayı, kardeşliği, paylaşmayı, kulluğu öğrendik. İftar sofralarında buluştuk. Aynı ezan sesiyle iftarımızı açtık ve aynı kıbleye yöneldik. Aynı hizada saf olduk. Hep birlikte secdeye vardık.

Aziz Kardeşlerim,
İdrak ettiğimiz bu bayram, aslında kuraklık çeken tüm insanlığın kurtuluşu için akan bir rahmet pınarıdır.

Bu bayram, başkalarını aç bırakarak doyanlara, diğerlerini ezerek muktedir olanlara, ötekilerini yok sayarak var olanlara karşı Hakk’ın yanında yer alanların bayramıdır.

Bu bayram, hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çağıranların bayramıdır. Bu bayram, hakikati duyuranların, adaleti yüceltenlerin, iyiliği ve sevgiyi yayanların bayramıdır.

Bu bayram, bir Ramazan gecesi olan Kadir gecesinde inmeye başlayan o Kutlu Söz’ün hakkını verenlerin, Kitabın tarafını tutanların, Kur’ân’ın yanında yer alanların bayramıdır.

Bu bayram, yeryüzünde zalimlerin yanında olmayanların; Rahmet Peygamberi (s.a.s)’in tarafında duranların bayramıdır.

Bu bayram, yeryüzünü yangınlarla kasıp kavuranların, zayıfların üzerine basarak yükselenlerin, güç ve kuvvetiyle, silah ve teknolojisiyle kan ve gözyaşı akıtanların tarafını tutmayanların bayramıdır.

Bu bayram, insanlığın barış ve huzuru için hayrın anahtarı şerrin kilidi olanların bayramıdır.

Kıymetli Kardeşlerim,
Bu bayramda yapacaklarımızı unutmayalım! Bizden bayram neşesi bekleyenlere beklediklerini ikram edelim! Bayramın sevincini ve coşkusunu içimizde hissedelim! Varlık sebebimiz olan anne-babalarımızı; hayatın çilesini birlikte omuzladığımız eşlerimizi sevindirelim. Evlerin canlı bayramları olan çocuklarımızı bayramın coşkusuyla mutlaka tanıştıralım! Aile büyüklerimize, akrabalarımıza, komşularımıza, arkadaş ve dostlarımıza hürmet ve muhabbetlerimizi gösterelim. Hastane köşelerinde şifa bekleyenlerin gönüllerini alalım. Bayram yapamayanlara bayram yaptıralım! Yüreklerin en ağır yükü olan dargınlıklara son verelim!

Bizi neşe, sevinç ve huzur içinde toplayıp bir Ramazan Bayramına daha kavuşturan rabbimize şükürler olsun.

Aziz Kardeşlerim,
Ülkemizdeki ekonomik kriz hepimizi derinden yaralamış ve öyle görünüyor ki daha yaralamaya devam edecektir. Kriz zamanlarını birlik ve beraberliğimizi pekiştirmede, yardımlaşmada fırsata çevirmek müslüman olamanın bir gereğidir. Etrafımızdaki kardeşlerimize duyarsız kalamayız. Ramazanda elde ettiğimiz güzel hasletleri devam ettirmeliyiz. Camilere devam etmeli kardeşlerimize yardım elimizi uzatmalıyız.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın gençleri de bir çoğu okumakta, bunların bir kısmı ise maddi sıkıntılarından dolayı okullarını bırakıp tahsilleri yarıda kalmaktadır. Toplum olarak eğitime sahip çıkmamız ve gençlerimizin okumasına yardımcı olmamız dinî ve millî bir vecibemizdir.

Muhterem Kardeşlerim,
Bayramlar, başkalarını sevindirdiğimiz kadar bize mutluluk ve sevinç kaynağı olur ancak. Bu bayramda dargınlıkları bitirelim, sevdiklerimizle ve hatta sevmediklerimizle ziyaretleşelim ve bayramlaşalım. Böylece anne – baba, evlâtlar, akrabalarla iyi geçim, hoşgörü ve sevgiye dayalı bir hayatımız olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle Cenâb-ı Hak’tan sıhhat, afiyet, bol bereket dilerken Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Rabbim bu Bayramı İslâm dünyasında akan kanın durmasını, barış ve huzur ortamının sağlanmasını vesile kılsın.


Ahmet METE
İskeçe Müftüsü


NOT:
* Müftülüğümüzde bayramlaşma, Ramazan Bayramının birinci günü (Pazar) saat: 19:00 – 20:00 arası olacaktır.
* T. C. Gümlcine Başkonsolosluğu’nda bayramlaşma; Ramazan Bayramının birinci günü (Pazar) saat: 18:00 – 20:00 arası olacaktır.