İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

HUTBE - KURBAN BAYRAMI

31-08-2017

 HUTBE - KURBAN BAYRAMI

 

Aziz Müminler!
Allah’a iman eden ve O’na itaat eden kullar olarak bir Kurban Bayramını daha idrak etmenin haz ve sevincini yaşıyoruz. Bizleri bu bayrama eriştiren Âlemlerin Rabbine sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bayramınız mübarek olmasın.
Okuduğum Kevser suresinde Yüce Rabbimiz, Efendimiz (s.a.s)’e hitaben şöyle buyurmaktadır: "Şüphesiz biz sana bitmez tükenmez nimetler verdik. Öyleyse sen rabbin için namaz kıl ve kurban kes! Asıl soyu kesik olan, sana karşı nefret duyandır. 

Bir hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s), bir kurban bayramı günü ashabına şöyle seslenmiştir: "Bugün ilk işimiz, bayram namazı kılmak, sonra da kurban kesmektir. Böyle yapanlar, sünnetimize uygun davranmış olur." Bugün, Allah’ın varlığına ve birliğine, Muhammed Mustafa (s.a.s.)’in peygamberliğine inananların bayramıdır. Bugün, iman kardeşliğinin tekbirler, tebrikler ve tebessümlerle hayat bulduğu zamandır.

Aziz Kardeşlerim!
Bugün, bizleri Rabbimize yaklaştıran, birbirimize kaynaştıran, insanlığı tevhitte buluşturan muazzam bir ibadet olan kurban günüdür. Bugün, kurbanlarımızla Hz. İbrahim’in sadakatini, Hz. İsmail’in teslimiyetini örnek aldığımızı bir kez daha ikrar edeceğimiz gündür. Bugün, varlık vesilemiz olan anne babalarımıza hürmet ve merhametimizi, varımızı yoğumuzu paylaştığımız eşlerimize ülfet ve muhabbetimizi, ciğerparelerimiz evlatlarımıza ilgi ve şefkatimizi zirveye çıkaracağımız gündür. Bugün, kardeşlerimize, komşularımıza, fakirlere akrabalarımıza kurban etinden öte sıcak bir gönül, güler yüz, tatlı bir söz ikram edeceğimiz gündür. Bayramlar, Allah’ın biz müminlere lütfettiği birer armağandır; her türlü günahtan, kötülüğün kaynağı olan vasıflardan arınmak, eksikliklerimizi gidermek için bizlere sunulan fırsatlardır. Bayramlar, tekbirlerimiz, tesbihlerimiz, telbiyelerimiz ve dualarımızla bize tevhid şuuru aşılayan, benliğimizi yenileyen, ruhumuzu dirilten, nefsimizi arındıran ve imanımızı coşturan kutlu günlerdir.

Kıymetli Kardeşlerim!
Bu bayram, müminlerin bir kısmının, bütün ümmeti temsilen Allah’ın evi Kabe’de, mahşeri andıran Arafat’ta, kötülüklerin bırakıldığı Mina’da misaklarını yeniledikleri ve bu coşkuyla Medine’de Resûlullah (s.a.s)’i ziyaret ettikleri, o kutsal toprakların huzurunu memleketlerine taşıdıkları günlerdir. Şu kadar var ki; İslam dünyası, son birkaç yüzyılı hep çile, sıkıntı ve kargaşa içinde geçirdi. Bayramda ailesine kavuşamayan nice babalar, savaşın ortasında bayramın huzurunu özlüyor. Nice masum yavru, bayrama hüzün ve yıkılmış hayallerle giriyor.

Dünya sıkıntılı günler yaşarken, bizler de Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak devletimizin baskıları karşısında haklarımızı aramya devam ediyoruz. Maalesef; vakıf, müftülük, eğitim sorunlarının devam ettiğini ve bu sorunların daha da kötüye gittiğini görmekteyiz. Batı Trakya Müslüman Türkleri olarak seçtiğimiz Müftülerimize, azınlığa karşı geçmişte uygulanan sindirme politikasının son dönemde yeniden uygulamaya konulmuş, soruşturmalara tabi tutulup mahkemeler açılmıştır. İskeçe Müftümüzün şimdilik kesinleşmiş üç mahkemesi vardır.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak bizler, dik durduğumuz ve birlik beraberlik içinde hareket ederek haklı davamıza sahip çıktığımız müddetçe, bu memelkette ebet müebbet Müslüman Türk olarak ayakta kalmaya devam ederiz. Bu nedenle kendi irademizle seçtiğimiz Müftümüze sahip çıkalım ve açılan imza kampanyasına katılalım.

Aziz Müminler!
Hutbeme son verirken, Rabbimize yalvarıyor ve diyoruz ki; Rabbimiz! İslam beldelerini her türlü felaketlerden koru! Müminlere güç, birlik, dirlik ihsan eyle Allah’ım! Ya Rabbi! Dinimiz, milletimiz ve bütün mukaddesatımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimize merhametinle muamele eyle! Bu bayramı birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile eyle Allah’ım!