İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

HUTBE - 29 OCAK DİRENİŞ GÜNÜ

27-01-2010

HUTBE - 29 OCAK DİRENİŞ GÜNÜ

 

Muhterem Müslüman Türk Kardeşlerim!

Bugün 29 Ocak Batı Trakya Türk Toplumunun Ulusal Birlik, Dayanışma ve Direniş günüdür. Bu tarihi gün Batı Trakya Türk Azınlığının hak arama mücadelesinin onurlu bir sayfasıdır.
Hepinizin bildiği gibi, Batı Trakya Türk’ü olarak bizler1923’te imzalanan Uluslararası Lozan Antlaşması ile; dini, milli, kültürel, sosyal faaliyet ve her türlü dernek kurma haklarına sahip olarak Yunanistan idaresine bırakılmışız. 1923 Lozan Antlaşmasından sonra Yunanistan bir çok istihalelerden geçti. Cihan harpleri, iç karışıklıklar ve cunta idarelerle Batı Trakya Müslüman Türk’ü milli ve dini hüviyetini kaybetmemiş, her türlü baskılara ve uğradığı haksızlıklara rağmen en güzel bir şekilde mücadele vererek Allah’ın inayeti ile varlığını koruyabilmiştir.

Aziz Cemaat,

1974’te Yunanistan’da parlamenter idarenin yerleşmesinden sonra Batı Trakya Türk Toplumu gelişen dünya şartlarına göre, Lozan Antlaşmasının, insan hakları ve Avrupa sürecinin uygulanmasını beklerken, 1980’li yıllara kadar yasal faaliyet gösteren ve başlıklarında "TÜRK" sözcüğü bulunan kuruluşlarımız "Batı Trakya’da Türk yoktur" gerekçesi ile mahkeme kararıyla kapatılma yoluna gidilmiştir. Yapılan itirazlar ve devam eden hukuki süreç sonucunda 1988 yılında Yunanistan’ın en yüce yargı organı olan Atina Temyiz Mahkemesince de karar onaylayarak kesin olarak kapatılmalarına karar verilmiştir.

Yüksek Mahkemenin bu kesin kararı, milli ve dini hüviyetin inkârı olarak kabul eden Batı Trakya Türk Toplumunu ayaklandırmıştır. Zamanın Yürütme Komitesi 29 Ocak 1988 yılında Cuma günü tüm Batı Trakya Türk’ünün Gümülcine Eski Camiinde toplanmasına, oradan da Vilâyete yürüyerek, Türklük ve Müslümanlık davasını dünyaya duyurma kararı almıştır.

Bu karar doğrultusunda bütün engellemelere rağmen Batı Trakya’nın her yerinden on binlerce insan yollara döküldü. Τürküz! Μüslümanız! Türklüğümüzü, Müslümanlığımızı hiç kimse inkâr edemez, diyerek medeni bir şekilde milli ve dini hasletlerini koruma azminde olduğunu bütün dünyaya haykırmıştır.

Bugün de aynı şuur ve mücadele ruhu ile etnik kimliğimizin ne olduğunu belirleme hakkının ancak kendimize ait olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Artık Türklüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizin idrak edilmesini istiyoruz.

Bizler şunu çok iyi bilmeliyiz ki; Milletleri yaşatan, ilerleten ve yükselten güç, birlik ve beraberlikleridir. Bir milletin birliği ve beraberliği çeşitli nedenlerle zayıflarsa veya bozulursa o toplumda ilerleme ve yükselme olmayacağı gibi, o milletin istikbalini koruması da zorlaşır, hatta imkansız hale gelir.Bir toplumda, milli birlik ve beraberliğin sağlanması için o toplumda yaşayan herkesin üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi lazımdır. Herkes kendi görevini eksiksiz yaptığı, milleti için istenilen mücadeleyi ve fedakarlığı gösterdiği sürece o toplumda ilerleme, yükselme, huzur, sükûn ve güven vardır.

Aziz Soydaşlarım,

29 Ocak Milli Birlik, Dayanışma ve Direniş günü vesilesiyle bu akşam İskeçe’nin Dinkler köyü ile Karaçanlar köyü arasında bulunan FİLİA DÜĞÜN SALONUNDA saat 20:00’de; bu günün analam ve önemini belirten konuşmalar, resim sergisi ve daha başka etkinliklerin yer alacağı 29 Ocak Anma Gecesi düzenlenecektir. Tüm Batı Trakya Müslüman Türklerinin davetli olduğunu önemle vurgular, birlik ve beraberliğimizin devamını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederim. Hutbeme bir âyet-i kerimeyle son vermek istiyorum: "Toptan Allah’ın ipine sarılın, ayrılmayın, Allah’ın size olan nimetini anın... "(Al-i İmran, 3/103)