İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI KURUM VE KURULUŞLARI MÜFTÜMÜZE VERİLEN HAPİS CEZASINI KINADILAR

18-06-2021

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI KURUM VE KURULUŞLARI MÜFTÜMÜZE VERİLEN HAPİS CEZASINI KINADILAR

 

Anavatanımız T.C. Dışişleri Bakanlığı ile Batı Trakya’da Azınlık kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri, Müftümüz Ahmet Mete’nin Selânik Tek Hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yargılandığı davada 15 ay hapis cezasına çarptırılmasını kınadılar.

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Müftümüz Ahmet Mete’ye verilen hapis cezasını kınadı:

’’İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye, Selanik Tek Hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi’nde verilen 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezasını kınıyoruz.

Sözkonusu karar, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığının kendi iradesiyle seçtiği Müftülere yönelik hukuki baskı ve yıldırma politikalarının bir başka tezahürüdür.

Geçmişte Müftülerin faaliyetleri bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından aleyhinde birçok ihlal kararı verilen Yunanistan, Müftülere yönelik temelsiz suçlamalarla yürüttüğü hukuki süreçlerle, adıgeçenlerin serbest bir şekilde dini ve toplumsal vazifelerini sürdürmelerini engelleme amacını gütmektedir.

Bu haksız kararın, hukuki sürecin bundan sonraki safhalarında düzeltileceğini umuyoruz. Yunanistan’ı Batı Trakya Türk Azınlığı ve seçtiği Müftülerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden baskıcı uygulamalarına son vermeye bir kez daha davet ediyoruz.

Batı Trakya Türk Azınlığının uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle güvence altına alınmış haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz.’’

İskeçe Türk Birliği, Müftümüze verilen hapis cezasıyla ilgili kınama yayımladı:

’’İskeçe Müftüsü sayın Ahmet Mete’nin, Selanik Tek Hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 15 ay hapis cezasına çarptırılmasını son derece haksız bir karar olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz.

Batı Trakya Türklerinin seçtiği müftülere yönelik yıldırma politikalarının devam ettiğini büyük bir kaygıyla takip ediyoruz. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı kurumları ve temsilcilerinin açıklama, konuşma, faaliyet ve etkinliklerini mercek altına alarak, bunlardan suç isnat edilecek unsur icat etmeye yönelik gayretler karşısında endişemizi dile getirmek isteriz.

Temelde ifade özgürlüğüyle alakalı bu davanın 15 ay hapis cezasıyla sonuçlandırılması, azınlığımızla ilgili demokrasi ve ifade özgürlüğü gibi temel insan hakları kavramlarının gidişatı açısından yeni soru işaretlerinin oluşmasına neden olmaktadır.

Müftümüz sayın Ahmet Mete’ye verilen cezanın haksız olduğuna inandığımızı belirtir, devam eden hukuki süreçte bu yanlıştan dönüleceğini ümit ettiğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.’’

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Avrupa’da yaşayan Batı Trakya Türklerinin temsilcisi ABTTF olarak mahkemenin değerli müftümüz Ahmet Mete’ye verdiği bu haksız hapis cezası kararını en sert şekilde kınıyor, müftümüze geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, her daim müftümüzün yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Ortada cezai müeyyideyi gerektirecek bir durum olmamasına rağmen mahkemenin verdiği bahse konu karar, seçtiğimiz müftülerimize karşı ülkemiz Yunanistan’da son yıllarda giderek artan hukuki baskı ve sindirmelerin yeni bir örneğidir. Ülkemizi müftülerimize yönelik baskıcı uygulamalarına derhal son vermeye ve dini özgürlüğümüze saygı göstermeye çağırıyoruz. Bu haksız kararın bir üst mahkeme tarafından bozulmasını ve adaletin yerini bulmasını ümit ediyoruz.” dedi.

 Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Av. Necmettin Hüseyin, “İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye, Selanik’te yapılan yargılama sonucunda  verilen 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezasını kınıyorum. Söz konusu karar, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığı üzerine yıllardır uyguladığı baskı ve hak ihlali politikalarının son yansımasıdır. Batı Trakya Türk Azınlığının kendi hür iradesiyle seçtiği müftülerine yönelik hukuki baskı ve yıldırma politikalarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz.Geçmişte müftülerimizin faaliyetleri bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından aleyhinde birçok ihlal kararı verilen Yunanistan, müftülerimize yönelik temelsiz suçlamalarla yürüttüğü hukuki süreçlerle, hem toplum olarak bizlerin, hem de müftülerimizin özgür bir şekilde dini ve toplumsal vazifelerimizi sürdürmemizi engelleme amacını gütmektedir. Bu haksız kararın, hukuki sürecin bundan sonraki safhalarında düzeltileceğini umuyor ve vatanımız Yunanistan’ı kendisine Lozan Antlaşması ile emanet edilen Batı Trakya Türk Azınlığına ve onun seçtiği en üst düzeydeki temsilcileri müftülerine karşı en temel insanlık ve özgürlük haklarını ihlal eden baskıcı uygulamalarına son vermeye bir kez daha davet ediyorum. Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki; hakkımızı hukuk içerisinde aramak kamu düzenini bozduğu iddia edilen eylem ise biz bu eyleme devam edeceğiz, seçilmiş müftülerimizin yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Batı Trakya Türk Azınlığının uluslararası anlaşma ve ikili sözleşmelerle güvence altına alınmış ve bugüne kadar gasp edilmiş olunan tüm haklarını geri kazanana kadar legal yollarla hakkımızı arama temelindeki mücadelelerimiz devam edecektir” dedi. 

BTTADK: “Azınlığı devlet eli ile baskı altına alıp, yıpratmayı amaçlamaktadır.”

KINAMA

“İskeçe Seçilmiş Müftümüz Sn. Ahmet METE’ye Selanik Tek Hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi’nde verilen 15 ay hapis cezasını kınıyoruz. Verilen bu karar netice itibari ile Batı Trakya Türk Müslüman Azınlığın, hür iradesine ve seçmiş olduğu Müftülere karşı saygı duyulmadığını ve Azınlığı devlet eli ile baskı altına alıp, yıpratmayı amaçlamaktadır. Avrupa Birliği üyesi olan ülkemiz Yunanistan’ın, Azınlığın kendi özlük haklarına ve ifade özgürlüğüne saygı duymasını, Azınlık üzerinde oluşturulmaya çalışılan baskı ve yıldırma politikalarından bir an önce vazgeçmesini umut ediyoruz. Daha önce de Yunan yargısının almış olduğu benzer kararlar AİHM nezdinde görüşüldüğünde, Azınlığımıza karşı haksız uygulamaların ve politikaların yürütüldüğü ortaya çıkmıştır. Sonuç itibari ile ülkemiz Yunanistan’ın Avrupa normları ile uyuşmayan ve Azınlığı ulusal bir tehdit olarak değerlendirip vermiş olduğu bu kararlar, gerek demokrasi gerekse Yunan Adalet Sistemine karşı duyulan güveni sorgulatmakta. Umarız verilen bu karar/(lar) ayrımcı bir düşünceden uzak, olumsuz tutum olmadan yeniden gözden geçirilip gereği yapılır.”

DEB Partisi: “Bu kararı şiddetle kınıyoruz”

KINAMA 

“İskeçe Seçilmiş Müftüsü Sn. Ahmet Mete’nin, Selanik Tek Hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezasına çarptırılması, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının seçmiş olduğu kişilerin resmi olarak tanınmamasından ziyade ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerinin de elinden alınmasının bariz bir örneğidir. Bu kararı şiddetle kınıyor, bu tür baskıcı, özgürlüğü kısıtlayıcı ve ürkütme çabalarından bir an önce vazgeçilmesini ve Lozan Barış Antlaşması’ndan doğan hakların ihlaline son verilmesini, her zaman vurguladığımız ülkemiz ve demokrasinin yararı için talep ediyoruz.”

 GTGB: “Yunanistan’ın bölgedeki Türk varlığına karşı tahammülsüzlüğü devam etmektedir.”

DUYURU – KINAMA

“Selanik Tek Hakimli Ceza Mahkemesinin dünkü duruşmasında, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Sn. Ahmet Mete için verilen hapis cezasını kınıyoruz. Söz konusu karar, Batı Trakya Türk toplumunu temsil eden kişilere ve kuruluşlara yönelik gözdağıdır. İsminde ‘Türk’ kelimesi geçtiği için derneklerimizi kapatan ve yenilerinin kurulmasına izin vermeyen Yunanistan’ın bölgedeki Türk varlığına karşı tahammülsüzlüğü devam etmektedir. Azınlığımızın kendi özgür iradesiyle seçtiği müftülere yönelik hukuki baskı ve yıldırma politikaları uygulanmaktadır. Umuyoruz ki alınan bu haksız karar bir üst mahkemede tekrar gözden geçirilerek gereği yapılır.”

GTGB Yönetim Kurulu

BTTÖB: “Ülkemizin demokrasisi ve insanlarımızın adalete olan inancı zedelenmiştir.”

KINAMA

“İki insan arasında fiziksel bir benzerlik kurması ve bu fikrini bir toplantıda dile getirmesinden dolayı dün Selanik Tek Hâkimli Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yargılanan İskeçe Seçilmiş Müftüsü’ne 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezası verilmesini kınıyoruz ve Müftümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fikir hürriyeti çerçevesinde değerlendirilecek bu husustan bir suç isnat ederek Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın hür iradesiyle seçilmiş kişilerin ifade özgürlüklerine yargı yolu ile müdahale edilmesi, susturulması ve yıldırılması tarafımızdan kabul edilecek bir durum değildir. Üyesi olduğumuz Avrupa Birliği insan hak ve hürriyetlerine aykırı bu tutumla ülkemizin demokrasisi ve insanlarımızın adalete olan inancı zedelenmiştir. Umudumuz ve temennimiz azınlığın hür iradesi ile seçilmiş olan şahsiyetleri ürkütmek ve baskılamak için yargının kullanılmasından ivedilikle vazgeçilmesi ve azınlık iradesini rencide eden bu kararın gözden geçirilip adil olarak hukuki süreç içinde düzeltilmesidir.”

BTTÖB

Yönetim Kurulu