İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN ‘‘İSKEÇE CAMİ VE MESCİTLERİ’’ KİTABI YAYIMLANDI

12-05-2022

İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN ‘‘İSKEÇE CAMİ VE MESCİTLERİ’’ KİTABI YAYIMLANDI

 

Kaleme alınan iki ciltlik eser, İskeçe bölgesinde yer alan cami ve mescitlerin tarihi varlığını ve potansiyelini ortaya çıkarmaktadır. Araş­tırma alanı olarak İskeçe ilinin merkez, yaka, ova ve balkan böl­geleri ele alınmıştır.

Kitap çalışmamızda hedeflenen nokta, Türk İslâm medeniyetinin bir parçası ve Batı Trakya Müslüman Türk varlığının ana sembolü olan cami ve mescitlerin tanıtımını ve özelliklerini ortaya çıkarmak ve kayıt altına almaktır.

Eserler araştırılırken yeri ve konumu, tarihçesi, mimari özellikleri ve tezyinat yönüyle ele alınmıştır.

Kaynak kişiler olarak belirlenen şahısların, özellikle bölgeyi çok iyi bi­len din görevlilerinin ve bölgenin en yaşlı kişilerinin olmasına özen gös­terilmiştir. Ayrıca belge, fotoğraf ve mezartaşlarını inceleyerek amaçladığımız sonuca ulaşılmaya çalışıldı.

Bütün bu çalışmaların neticesinde ‘‘İskeçe Cami ve Mescitleri’’ ismiyle iki cilt eser ortaya çıkarıldı. Birinci ciltte İskeçe merkez 12, yaka bölgesi 22 ve ova bölgesinde yer alan 37 cami ve mescit bütün yönleriyle incelendi, eski ile yeni halleri kayıt altına alındı.

Aynı şekilde ikinci cilti de İskeçe Balkan bölgesinde bulunan 68 cami ve mescit araştırıldı ve muhtelif yönleriyle işlendi.

Faziletli İskeçe Müftümüz Ahmet Mete eseri şu ifadelerle takdim eder: ‘‘Uzun bir çalışmanın ürünü olarak hazırlanan ‘İskeçe Cami ve Mescitleri’ adlı kitap çalışmamız bu toprağın temel yapısını ve mayasını ortaya çıkaran varlığımızın sembolü olan ibadethanelerimiz hakkında verimli ve faydalı bilgiler sunmayı hedeflemektedir.’’

Şunu da ifade etmeliyiz ki, yapılan araştırmalar neticesinde görül­dü ki bazı metruk köylerde hiçbir soydaşın bulunmamış olması mevcut cami ve mescitlerin harabe haline dönüşmesine sebep olmuştur.

İskeçe Müftülüğü Yayınları arasından çıkan Kitap 2022 yılında basılmıştır. ‘‘İskeçe Cami ve Mescitleri’’ adlı çalışmanın Proje Koordinatörü faziletli İskeçe Müftümüz Ahmet Mete olup; metin yazarı Mustafa Trampa’dır. Dizayn ve foto Ali Ferhat’a ait olup redaksiyon Emine Hüseyin Palazlı tarafındanyapılmıştır. Kapak, Ümit Farzlı tarafından tasarlanmıştır.

Netice itibariyle, İskeçe Müftülüğü çatısı altında ekip ruhuyla hazırlanan söz konusu çalışmanın fayda getirmesini diler hayırlı ve bereketli istifadeler temenni ederiz.