İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

YENİ ŞAFAK GAZETESİ’NİN BATI TRAKYA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMESİ

12-09-2022

YENİ ŞAFAK GAZETESİ’NİN BATI TRAKYA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMESİ

 

Atina’nın siyasi ve dini baskıları: Yunan zorbalığı

Yunanistan’da, Türklere yönelik siyasi saldırılar sürerken, Müslüman kimliklerini aşındırma yönünde politikalar da yoğunlaşıyor. Türklere kendi müftülerini seçme hakkı tanınmıyor. Camilerin idaresinde Hristiyanları da söz sahibi kılacak son düzenlemeler ise ciddi problemlere yol açacak.

Yunanistan hükümeti, ülkede azınlık statüsünde yaşayan Batı Trakya’daki Müslüman Türklerin en temel haklarını engellemek için elinden geleni yapıyor. Konunun iç politikada bir kavga ve hamaset meselesi geldiği Yunanistan’da, bir yandan Türklere yönelik siyasi saldırılar sürerken, bir yandan da Türklerin Müslüman kimliklerini aşındırma yönünde politikalar yoğunlaşıyor. Batı Trakya’daki camilerin idaresine yapılan müdahaleler ve müftü seçiminde halkın iradesinin hiçe sayılması ise, Atina’nın bölgeye yönelik yaklaşımının en bariz göstergelerinden birini oluşturuyor.

Kasıtlı politikalarla etnik ve dinî dengelerin bozulmaya çalışıldığından şikâyet eden Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı, uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınan haklarının iadesini bekliyor.

LOZAN’DAN BERİ

Batı Trakya’nın en büyük iki kenti İskeçe ve Gümülcine’de müftülerin halk tarafından özgür biçimde seçilmesi, 1923’te imzalanan Lozan Anlaşması’yla kayıt altına alınan meselelerden biri. Buna rağmen, Yunanistan hükümeti, Müslüman Türklerin kendi müftülerini seçmesine izin vermiyor. Müslümanların ihtiyaçları için Atina’dan resmî bir müftü atanırken, İskeçe ve Gümülcine’de camilerde oylama usulüyle seçilen ve halkın içinden gelen müftülerse Yunan hükümeti tarafından tanınmıyor ve muhatap alınmıyor.

SÜREKLİ BASKI

Ayrıca, ilgili kanunlarda alelacele yapılan değişikliklerle, camilerin idaresinde Hristiyanlar da söz sahibi kılınmak isteniyor. Yunan Meclisi’nde geçtiğimiz temmuz ayında kabul edilen yeni bir yasa, müftülerin Aristoteles Üniversitesi mezunu olması şartını getiriyor. Müslüman Türk azınlığın temsilcileri ise, müftülük için gerekli formasyonların İslâmî kurumlarda alınması gerektiğinin altını çiziyor. Yapılan son değişiklik ayrıca, camilerin idaresinde Hristiyanları da söz sahibi kılarak, yakın gelecekte ciddi problemlerin yaşanmasının da yolunu açıyor.

Efsane isim: Mehmed Emin Aga

Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının yakın dönemdeki en önemli şahsiyetlerinden Mehmed Emin Aga (1932-2006), müftülük konusunda yaşanan ihlalleri uluslararası çapta gündeme getirmiş bir isimdi. 1990’da halkın özgür oylarıyla İskeçe Müftülüğü’ne seçilen Mehmed Emin Aga, vefatına kadar verdiği özgürlük mücadelesiyle akıllarda kaldı. Aga’dan sonra müftülüğe seçilen Ahmet Mete (1965-2022) de aynı çizgide mücadele verdi. Mete’nin vefatından sonra, 9 Eylül 2022 Cuma günü İskeçe’deki camilerde yapılan oylamayla, müftülük makamına Mustafa Trampa seçildi.